Birikim

Menü

Arama

Duyurular

BİRİKİM’DE EĞİTİM

BİRİKİMDE AKADEMİK GELİŞİM

1. ALANINDA UZMAN VE ROL MODEL ÖĞRETMEN KADROSU

         Öğretmenliği sadece bir meslek olarak değil ruhunun en önemli parçası olarak gören, alanının tüm bilimsel içeriğine hâkim, gelişme ve öğrenmeye açık, kendini öğrencilerine adamış ve onları yakından tanıyan ve en önemli öğrencileri için önemli bir model olan öğretmen kadrosuna sahibiz. Tamamen kendimize ait “Öğretmen Akademisi Programımız” ile öğretmenlerimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Uzman yöneticilerimizin desteğiyle öğretmenlerimize anlık geri bildirimler yapıyor, hizmet içi eğitim çalışmalarımız ve zümre toplantılarımızla öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlıyoruz.

2. ÖĞRENME STİLLERİNE DAYALI ÖĞRENME MODELİ

         Her insanın “biricik” olduğu inancıyla kendisine ait bir öğrenme stilinin olduğu ve bu stillerin parmak izi kadar çeşitliği olduğu düşüncesiyle öğrencilerimizin hangi öğrenme stiline sahip olduğu her yıl güncellediğimiz test ve envanterler ile tespit ediyoruz. Ailelerimizi bu konuda bilgilendirdiğimiz gibi eğitim-öğretim ortamlarımızı da onlara göre düzenliyoruz.

3. PROJE TABANLI ÖĞRENME

         Dikte eden ve didaktik bir eğitim anlayışına değil rehberlik eden, yol gösteren bir eğitim anlayışına sahibiz. Eğitim yöntemlerimizin sınırlarını çizmiyor, eğitimin fıtratında olduğu gibi, onu özgür bırakıyoruz. Eğitim yöntemlerimizi, eğitim-öğretim alanlarımızı ve ortamlarımızı öğrencilerimize göre şekillendiriyoruz ve en önemlisi bunu öğrencilerimize hissettirmeden yapıyoruz. Bu yöntemde öğrenmenin ürün değil süreç boyutunu vurguluyoruz. Bu öğrenme yöntemimizde öğretmenlerimiz rehber, öğrencilerimiz ise özerk ve kurgulayıcıdır ve her proje çalışmasının sonunda gerçekçi ve öğrenci tarafından geliştirilmiş bir ürün ortaya çıkar.Proje konularını hayatın içinden sorunlardan seçiyoruz. Öğrencilerimize bu problemleri çözecek deneyim ve becerileri kazandırıyoruz.

4. DİSİPLİNLER ARASI ÖĞRENME YAKLAŞIMI

         Tüm dersler arasında sıkı bir bağlantı kuruyoruz. Matematikten Hayat Bilgisi devşiriyor, Edebiyattan Geometriye bir “Elif” miktarı teyet çiziyoruz. Sadece bir alanda uzmanlaşmanın karşısında duruyoruz. Öğrencilerimizin hem de matematikte hem de güzel dilimizde hem sosyal bilimlerde hem de fen bilimlerinde bilgi sahibi olmaları için tüm derslerimiz arasında sıkı bir bağ kuruyoruz.

5. TEKNOLOJİK DONANIMA SAHİP NEFES ALAN SINIFLAR

         Tüm sınıflarımız eğitim-öğretim faaliyetlerinin en sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilecek şekilde teknoloji ile donatıyoruz lakin teknolojinin kölesi olmamaya özen gösteriyoruz. İrfan ile eylemeyi bilen idrak sahibi dijital yerliler olarak görüyoruz kendimizi. Bilgeye ulaşmanın çok kolay olduğu günümüzde bilginin kıymetinin yitirilmesine izin vermemeye gayret ediyoruz.Öğrencilerimize geniş ve ferah derslik imkanı sunuyoruz. Sınıflarımızı onların fiziki gelişimine göre organize ediyoruz.

6. ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİ EĞİTİMİ

         İnsanın eşref-i mahlukat olduğu hakikatini zihinlerimizden hiç çıkarmıyoruz. Düşünme becerilerinin en üst seviyede gelişmesi için okul öncesinden lise son sınıfa kadar birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Akıl oyunları dersimi kalıplaştırmıyor, eğitim camiasında bu alanda yaşanan gelişmeleri takip ettiğimiz gibi geleneksel akıl oyunlarımızı da çocuklarımıza öğretiyoruz. Öğrencilerimize ezberle, nakille, taklitle değil tefekkür ile öğretiyoruz.

7. SEVGİLİ MATEMATİK ETKİNLİKLERİ

         Matematiği korkulu rüya olmaktan çıkarıyoruz. Bu dersi evrenin dili olarak görüyor, öğretim programlarımızı bu görüşümüze göre örgütlüyoruz. Matematiğin insan hayatının her bir anında her bir basamağında nasıl etkili olduğunu gözler önüne seriyoruz. Özetle biz bu dersi öğrencilerimize sevdiriyor; sayılardan formüllere evrenin dili ile konuşuyoruz.

8. OKUYAN ÇOCUK-KİTAP OKUMA SAATLERİ-OKUMA GRUPLARI

         Öğrenme yolculuğumuzun aynı “oku” emri ile başladığını hiç unutmuyoruz. Her güne okuyarak başlıyoruz. Bununla da kalmıyor öğrencilerimiz arasında okuma grupları kuruyoruz hatta bir basamak daha ileri gidip, okunan kitapların tahlilini yaptırıyoruz öğrencilerimize. Bu sayede her birine yeni dostlar kazandırıyoruz ve hiç bitmeyecek dostluklar.

9. ORTAK YAZILI SİSTEMİ

         Bizler için okul; içi sınavlar ve testler ile örülmüş beton yığınları değil elbet lakin sınavların önemli bir ölçme aracı olduğu hakikatini de bir kenara bırakmıyoruz. Ortaokul ve lise öğrencilerimizin tamamının yazılı sınavlarını zümre çalışmalarımızda ilgili öğretmenlerimiz tarafından ortak hazırlıyoruz. Derslerimiz aynı planlar çerçevesinde okuldan okula fark olmaksızın birbirine paralel işliyor ve öğrencilerimize de aynı sorulardan oluşan ortak sınavlar uyguluyoruz. Ortak sınavlarımızda sorular hazırlandıktan sonra ölçme ve değerlendirme uzmanlarımızda sınavlarımızın tutarlılık ve geçerliliğini kontrol ediyoruz. İşlenen tüm konuları sınavlarımıza dahil ediyoruz. Her bir soru titizlikle hazırlıyor ve kontrollerini gerçekleştirdikten sonra sınavlarımıza dahil ediyoruz.

10. TEOG VE YGS/LYS HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

         Dedik ya okul bizler için sınavdan ibaret değil lakin sınavları da bir kenara bırakmıyoruz. TEOG için öğrencilerimiz 7. Sınıftayken YGS/LYS için 11. Sınıftayken çalışmalarımızı başlatıyoruz. Yaz tatillerinin en verimli şekilde değerlendirilmesi için gerekli ödevlendirmelerimizi yapıyor ve sınıf danışman öğretmenlerimiz aracılığıyla onları hafta hafta kontrol ediyoruz. 8 ve 12. Sınıflarımız için bir öğretim yılı boyunca toplamda 1400 saati aşan sınav hazırlık programı uyguladığımız gibi hafta sonu cumartesi günleri de konu tekrarları, soru çözümü kampları ve deneme sınavları yapıyoruz. Her bir dene sınavı sonucunu öğrencilerimizle paylaştığımız gibi velilerimizi de an be an çocuklarının durumu ile ilgili bilgilendiriyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla öğrencilerimizi sınava da hazırlıyoruz hayata da...

11. ETKİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ

         Alanında uzman ve ilgili fakültelerden mezun Rehber ve Psikolojik danışmanlarımızla öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Çabamız onların kendilerini gerçekleştirebilmelerini ve doğruyu kendilerinin bulmalarını sağlamak. Velilerimiz de bizim için çok önemli. Rehberlik birimlerimiz tarafından yönetilen Veli Akademisi Programımız sayesinde onların da bilinçlenmesi sağlıyor bunun için çalıştaylar, seminerler hatta ev sohpetleri düzenliyoruz.

12. SINIF DANIŞMANLIĞI SİTEMİ

         Rehberlik birimimizden ayrı olarak her sınıfımıza bir danışman öğretmen atıyoruz. Öğrencilerimizin okuldaki ve evdeki tüm çalışmalarını yakından takip ediyor, onlara kol kanat oluyoruz. Öğrencilerimizi ve ailelerimizi evlerinde ziyaret ediyor ve gerekli önerilerimizi onlarla paylaşıyoruz.Öğrencimizin öğrenme stiline uygun çalışma programları hazırlıyor ve tüm bunları haftalık karnemiz ile velilerimize ulaştırıyoruz.

13. GENİŞ YARDIMCI KAYNAK YELPAZESİ

         Sadece ders kitaplarına ve akıllı içeriklere bağlı kalmıyoruz. Çalıştaylarımız ve zümre toplantılarımızda aldığımız kararlar doğrultusunda anasınıfından lise son sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde yardımcı kaynaklarımızı belirliyor ve bunların tamamını öğretim yılı başında öğrencilerimize ulaştırıyoruz.Yardımcı kaynaklarımızı derslerimizde kullandığımız gibi ev ödevlendirmelerin de onlardan faydalanıyor ve bunların günlük kontrolünü gerçekleştiriyoruz.

14. TEKNOLOJİ GELENEKLERLE HARMANLAMIŞ KÜTÜPHANELER

         Tüm okullarımızda öğrencilerimizin aktif kullanabilecekleri şekilde tasarlanmış kütüphanelerimizle de öğrencilerimize hizmet ediyoruz. Bu kütüphanelerde öğrencilerimiz istedikleri basılı kitaba ya da süreli yayına ulaşabildikleri gibi dilerlerse bunların dijital hallerine de sahip olabiliyorlar.

15. EV ÖDEVİ SİSTEMİ

         Okullarımızın tamamında Birikim Okulları Ev Ödevi Sistemi kullanılır ve ev ödevleri bu sistem üzerinden verilir. Ödevlerin türleri, sahip olması gereken temel nitelikler, verilecek ödev sayısı, ödev kontrolü ve ödev ilkelerinin tamamı bilimsel olarak tespit edilmiştir ve uygulama tüm öğretmenlerimiz tarafından bu tespitler doğrultusunda gerçekleştirilir. Branş öğretmenleri birbirlerinin verdikleri ödevlerden haberdardır. Öğrencilerin öğrenme stilleri de ödevlendirmelerde dikkat edilen en önemli unsurdur.

16. VELİ AKADEMİSİ PROGRAMI

         Eğitim-Öğretim faaliyetlerimizi sadece okullarımızla sınırlamıyoruz. Öğrencilerimizin okul dışındaki çalışmaları da bizim için son derece önemli ve bu konuda en güçlü işbirlikçilerimiz velilerimiz. Çalıştaylarımız, Ev Sohbetlerimiz, Seminerlerimiz ve Konferanslarımızla velilerimizle iletişimimizi güçlendiriyor ve onların çocuklarının gelişim seviyelerine göre bilinçlenmelerini sağlamanın yanında sorumlulukları konusunda onları bilinçlendiriyoruz.

17. VELİ TOPLANTILARI VE VELİ GÖRÜŞMELERİ SİSTEMİ

         Veli Akademisi Programımızın en önemli basamaklarından biri de Veli Toplantılarımız ve Veli Görüşmeleri Sistemimiz. Her dönemin başında Sınıf İçi Veli Toplantılarımızı ve yine her dönemde bir kez olmak üzere Genel Veli Toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz.Bunların dışında da tüm velilerimize öğretmen ve idarecilerimizin veli görüşme saatlerini gönderiyor ve bu saatlerde velilerimizle bire bir görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz

BİRİKİMDE SOSYAL GELİŞİM

1- ADAPTASYON

         İnsanın fıtratı gereği en önemli özelliklerinden biri de adaptasyon yani uyumdur. Birikim Okulları olarak bu bilinç etrafında öğrencilerimizin adaptasyonlarının en uygun şekilde sağlanması ve bu noktada sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için bir çok okul içi ve okul dışı etkinlik gerçekleştiririz. Öğretmenlerimiz aracılığıyla onları okul içinde ve okul dışında, girdikleri sosyal ortamlarda gözlemler gerekli dokunuşlarda bulunuruz.

2- DOĞRU SOSYALLEŞME

         Onların doğru sosyalleşebilmeleri için birçok uygulama gerçekleştiririz. Sınıf içinde, dinlenme zamanlarında, evde, okul dışı etkinliklerde kısacası sosyal rol oynadıkları tüm alanlarda gerekli rehberliği yapar kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluruz

3- TOPLUMSAL ROLLERİN FARKINDALIĞI

         Çocuklarımızın günlük hayatlarında, onların gelişim seviyelerine göre, hangi toplumsal rollere sahip olduklarına dikkat çekeriz. Bu rollerin genel beklentilerinin neler olduğu farklı tekniklerle kavramalarına yardımcı oluruz. Rol çatışması yaşamamaları için rehberlik etmeyi asla ihmal etmez, onların sağlıklı iletişim kurmalarında en önemli destekleyicileri oluruz.

4- PROJE ÜRETİMİ

         Akademik gelişim çalışmalarımızda olduğu gibi sosyal gelişim çalışmalarımızda da çocuklarımızın projeler üretebilmeleri için onlara gerekli yönlendirmelerde bulunur ve özgün sosyal projeler üretmelerine destek oluruz. Bu sayede içinde yaşadıkları toplumu ve kültürü daha yakından tanımalarının yanı sıra toplumsal değerlerin ve en nihayetinde kültürel unsurların gelişimine katkı sağlamalarına yardımcı oluruz. Bu alanda yaptıkları çalışmaların manevi gelişim çalışmalarımızla paralellik göstermesine özen gösteririz. Sosyal Sorumluluk Projeleri çerçevesinde yaptıkları Yetim Kardeşim, Yardım Kermesleri, Huzur ve Çocuk Evi Ziyaretleri, Sunumlar, Kısa Filmler ve daha nice çalışmalarında olduğu gibi.

5- DÜŞÜNCELERİNİ RAHATÇA İFADE EDEBİLECEKLERİ SOSYAL ORTAMLAR

         Öğrencilerimizin düşüncelerini rahatça ifade etmelerine büyük önem gösteririz. Sınıf içinde ders ortamında, serbest kürsü çalışmalarında, münazara etkinliklerinde, kompozisyon ve resim yarışmalarında onlara düşüncelerini ifade etme imkanı tanırız. Okullarımızda bunun için kollezyumlar bile kurduk. Düşüncelerini eleştirmez her birini can kulağıyla dinleriz. Bu sayede başkalarının düşüncelerini ifade etmelerine de saygı göstermelerini sağlarız.

6- GÜÇLÜ HATİPLİK YETENEĞİ

         Onların düşüncelerini rahatça ifade etmelerine imkan tanıdıktan sonra, nasıl ifade edecekleri konusunda onlara yardımcı oluruz. Her biri için düşüncelerini ifade edecekleri ortamlar hazırlar ve etraflarında bulunan kalabalıkları tesir altında bırakmaları için onlara fırsat tanırız. Her bir çalışmalarını yakından takip eder varsa eksiklerini kendileri bulmaları için onlara destek oluruz. Yarının toplumları arkalarından sürükleyecek güçlü liderlerini yetiştirmek bizim temel hedeflerimizden biri.

7- DRAMA EĞİTİMLERİ

         Okullarımızda öğrencilerimizin sosyal gelişimlerini desteklemek için onlara birçok derste drama eğitimi veririz. İfade serbestliğini oyunla süslemelerini sağlarız. Dramayı; ifade etmenin ve düşünceyi ya da ana fikri karşı taraftaki alıcılara aktarmanın önemli enstrümanlarından biri olarak görür onların bu konudaki gelişimleri destekleriz.

8- ESTETİK EĞİTİMİ

         Estetiğin yani güzel görmenin ve güzeli ortaya çıkarma düşüncesinin öneminin farkındayız. Bunun güzel dinimiz İslam’da da yerinin son derece büyük olduğunu hiç unutmayız. Öğrencilerimizin estetik felsefesinin ilkelerine, dini ve kültürel ilkelerimiz doğrultusunda sahip olmaları için birçok etkinlik gerçekleştiririz.

9- GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ

         Estetik eğitimi çalışmalarımızın en önemli basamağını görsel sanatlar eğitimimiz oluşturur. Okullarımızın atölyelerinde anasınıfından lise son sınıfa kadar İslam ve Türk görsel sanatlarının, hattan tezhibe, ahşap yakmadan ebruya, neredeyse tamamının eğitimini çocuklarımıza verir ve gelenekli sanatlarımız hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlarız.

11- TİYATRO, SİNEMA, KONSER ZİYARETLERİ

         Onların sosyal gelişimlerini sadece okul içi çalışmalarımızla değil okul dışı etkinliklerle de destekleriz. Gelişim seviyeleri doğrultusunda pedagoglarımız ve zümre başkanlarımızın rehberliğinde, düşünce iklimimize uygun tiyatro, sinema ve konser ziyaretleri gerçekleştiririz. Öğrencilerimizin sanatın birçok alanında bilgi sahibi olmaları vazgeçilmezimiz.

12- ŞİİR AKŞAMLARI

         Şiir, duyguların en gizemli ifade yolu. Öğrencilerimizin şiire sevdalı olmalarını sağlamak bizim için bizim için de bir sevda. Edebiyatın her örneği bizim için önemli ama şiirin yeri de ayrı. Tüm okullarımızda yaptığımız şiir yarışmaları ve şiir akşamları vazgeçilmezlerimizden. Gönül Harmanı Şiir Akşamı ve Yakamoz Şiir Akşamı öğrencilerimizin bize en büyük armağanı.

13- ÇOCUK ELİ RESİM YARIŞMASI

         Okul öncesi öğrencilerimizin hayallerine dokunmak için onların küçücük ellerinden çıkan mana yüklü resimler bizim için büyük önem arz ediyor. Her yıl düzenlediğimiz bu yarışma ile sadece kendi öğrencilerimizin değil ülkemizin tüm öğrencilerinin hayallerine kucak açıyoruz.

14- İZDÜŞÜM RESİM YARIŞMASI

         İlkokul, Ortaokul ve Lise kategorilerinde üç alanda düzenlediğimiz başka bir önemli etkinliğimiz. Çocuklar ve onların büyülü dünyalarının ülkemiz çapında ses getirmesini istiyoruz. Bu dünyaya dahil ettiğimiz her bir insan da birikimimize birikim katıyor.

15- DÜŞ GÖLGESİ KISA FİLM YARIŞMASI

         Kısa film, hayallerin birkaç dakikaya sığdırılmasına imkan tanıyan, sanatın en muhteşem unsurlarından biri. Yaş sınırı olmaksızın tüm öğrencilerimizin hatta tüm öğrencilerin katılabileceği bir yarışma. Yarışmaya katılan her bir film uzman bir ekip tarafından saniye saniye inceleniyor. Aslında hepsi bizim için birinci amaç sadece onların dünyalarına girebilmek.

16- BİRİKİMLİ KULÜPLER

         Onların beklentileri de bizim için önemli. Yetenek ve eğilimleri kulüp çalışmalarımızla destekliyoruz. Kulüplerin her birine her yıl yeni bir isim veriyoruz. Kulüplerimize uygun atölyeler açıyor ve tasarımlarını da onlara bırakıyoruz.

         Evliya Çelebi Kültür, Gezi ve Seyahat Kulübü Nuri Pakdil Edebiyat Kulübü, Ortaokul, Yunus Emre Edebiyat Kulübü, Ümit Meriç Felsefe ve Düşünce Kulübü, Matematik Olimpiyatları Hazırlık Kulübü, Kerim Erim Matematik Kulübü, Fuat Sezgin Bilim ve Teknoloji Kulübü, , Cabir bin Hayyan Fen Bilimleri Kulübü, Halil İnalcık Sosyal Bilimler Kulübü, Birikim English Speaking Clup, Stephan Krashen Foreign Language Clup, Taptuk Emre Sosyal Sorumluluk Kulübü, Büyük Miras Çevre Kulübü, Rasim Özdenören Kitap Evim Araştırma ve İnceleme Kulübü, Sabit Kalfagil Fotoğrafçılık Kulübü, Yücel Çakmaklı Sinema Kulübü, İsmail Dümbüllü Gösteri Sanatları ve Drama Kulübü, Barış Manço Müzik Kulübü, Vincent Van Gogh Görsel Sanatlar Kulübü, Mavi Kubbe Spor Kulübü, Magnus Carlsen Satranç Kulübü, Mehmet Ali Kurçer Havacılık Kulübü, Yeşil Matara İzcilik Kulübü, Ahal Teke Binicilik Kulübü, El-Cezeri Robotik Kulübü, Bakır Sahan Aşçılık ve Gastronomi Kulübü bunlardan sadece bazıları.

17- BAHAR ŞENLİĞİ

         Her bahar yeni umutlar demek bizim için. Gönlümüzde umutlarımız dilimizde dualarımız ile karşılıyoruz baharı ve bunu adeta bir şenliğe dönüştürüyoruz. Her bir öğrencimiz Alemlerin Rabbinin emrettiği ve O’nun Resulunun yüklediği bilinçle sahip çıkıyor tabiata. Ellerinde kendileri gibi gencecik fidanlarıyla öğrencilerimiz koşuyor toprağa. Okullarımızın bulunduğu illerimizde ardı ardına yeni Birikim Ormanları kuruyoruz.

18- SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

         Birey değil insan olarak görüyoruz dedik ya hem öğrencilerimizi hem de kendimizi bu doğrultuda insan olmanın temel sorumluluklarının da bilincini yüklüyoruz onlara. Yardıma ihtiyacı olana dost eli, yetime kardeş olmalarını sağlıyoruz. Bazen onları sıcak tutacak battaniye bazen de gönülleri bir kılacak ziyaretler ve bazen onlara hayat verecek bir su kuyusu bazen de kardeşliği pekiştirecek bir buluşma.

19- TOPRAKLA DOST OKUL TOPRAKLA DOST ÇOCUK PROGRAMI

         Toprak... ve toprakla dost bir okul ve o okulun öğrencileri.

         Çocuklarımızın tabiatla iç içe olmaları için okullarımızın dört bir yanını toprakla çeviriyoruz hatta sınıflarımızı. Sabretmeyi, emeği ve emeğin karşılığının alınmasının yaşattığı mutluluğu gösteriyoruz onlarla. Ekiyoruz önce cansularını veriyoruz, her gün kontrol ediyoruz onları çapalıyoruz bazen bazen de yerlerini değiştiriyoruz. Onlarla büyüyor ve bilinçleniyoruz.

20- YEŞİL KUTU ETKİNLİKLERİ

         Tabiata sahip çıkmayı öğretiyoruz onlara. Nelerin zarar verdiği gösteriyoruz tek tek. Geri dönüşümü öğretiyoruz ve atıkların en etkili şekilde kullanılmasını. Bazen geniş çaplı organizasyonlara da dönüştürüyoruz bunları ve sadece kendimiz değil etrafımızı da bilinçlendiriyoruz.

21- KİTAP KUMBARAM ÇALIŞMASI

         Kitaplar, bizim çocuklarımızın en yakın dostları. Onlara kendi harçlıklarımızda ulaşmaları için kumbaralar dağıtıyoruz ve kumbaradaki hazinenin her geçen gün biraz daha çoğaldığı gösteriyoruz. Vakit dolduğunda hazinemizin değeri daha da artırıyoruz, onlarla kitap alıyoruz. Dostlar biriktiriyoruz yani kumbaramızda, güzel ve kalıcı dostlar.

22- KİTAP FUARI ZİYARETLERİ

         Okullarımızın bulunduğu illerdeki fuarları hiç kaçırmıyoruz. Bazen koca okul bir olup yola düşüyoruz bazen bir sınıf bazen de bir kulüp olarak. Kokunun peşinden koşuyoruz, dost kokusunun, kitabın.

         Yazarlarla buluşuyoruz, hayal dünyamızı güçlendiren kalemlerle, onları daha yakından tanıyoruz, kim bilir bir gün birinin kahramanı biz oluruz.

23- SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

         Bilimsel araştırma yöntemlerinin tamamının kullanıldığı ve tüm aşamaları öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilen bir öğrenci sempozyumu gerçekleştiriyoruz.Önce bir tema belirliyoruz onlara sonra araştırma başlıkları ve ardından müthiş bir koşturmanın içinde buluyorlar kendileri.En keyiflisi de sunumlar. Sempozyum günü birer bilim insanı oluyor çocuklarımız, büyük bir ciddiyetle izleyicileri şaşkına çevirecek bir uzmanlıkla paylaşıyorlar araştırmalarını bizimle.

BİRİKİMDE MANEVİ GELİŞİM

1- KİŞİLİK GELİŞİMİ PROGRAMI

         Bizim için önemli olan onların hayata karşı duruşu. Dik bir duruş için de sağlam bir kişilik gerektiği inancıyla bir yıl içerisinde her aya bir kazanım gelecek şekilde onların kişiliklerini şekillendiriyoruz. Tamamı Birikim’li öğretmenlere ait ve özgün uygulama yöntemlerine sahip bu program okul öncesinden lise son sınıfa kadar devam ediyor.

         Bir “kişi” olmanın “kişilik” olmanın künhüne ermek için...

2- ADABIMUAŞERET DERSLERİ

         Milli ve manevi değerlerin adeta bir bozuk para gibi harcandığı günümüzde unutulan değerleri yaşatmak ve bu değerleri öğrencilerimizin kalıcı olarak benimsemesini sağlamak boynumuzun borcu. “İlle edep, ille edep” düsturu ile onların temel görgü kurallarını benimsemesini ve özümsemesini sağlıyoruz. Farklı yöntem ve tekniklerle de bu değerlerin kalıcı olmasını sağlıyoruz. E tabi öğrenmenin de “adabı” var, onu da öğretiyoruz.

3- KİTAP OKUMA GRUPLARI

         Onlarsız olur mu hiç ? Birikimli çocukların öylesine çok dostu var ki... Güne bu dostlarıyla başladıklarından söz etmiştik sizlere. Okullarımızda öğretmenlerimiz liderliğinde kuruduğumuz genel ve özel okuma gruplarımızla da her hafta bir yenisini daha ekliyorlar dostlarına... Sonra birbirlerini misafir edip hep birlikte koyu bir sohbet içinde yeni dostlarının bilinmeyen özelliklerini anlatıyorlar birbirlerine...

4- GÜZEL DİNİM İSLAM

         Onların İslam dinini öğrenmeleri için birçok program gerçekleştiriyoruz. Bu programlarımızı düzenlerken de onların zihinsel ve fiziki gelişimlerini dikkate alıyoruz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerimiz büyük bir sabır ile, ilmik ilmik dokuyorlar çocuklarımıza güzel dinimiz İslam’ın o bir birinden güzel motiflerini.

5- KURAN-I KERİM ,İLMİHAL , AKAİD VE SİYER DERSLERİ

         Çocuklarımızın güzel dinimiz adına bilmesi gereken her şeyi anlatıyoruz onlara, Alemlerin Rabbinin ( c.c ) Yüce Kitabı Kur’an-ı Kerim’i, Efendimizin ve sahabelerin hayatını, güzel dinimizin temel esaslarını, dedik ya bilinmesi gereken her şeyi...

6- ESTETİK EĞİTİMİ

         Onlar Güzel’i öğrenerek başlıyorlar eğitim hayatında sonra Güzel’i seviyorlar ve nihayet Güzel görmeye başlıyorlar. Güzel dinimiz en güzel özelliklerinden biri de bu değil mi zaten...Birikim’li öğrenciler eğitim hayatlarında heybelerinde bir çok Güzel biriktiriyorlar.

7- SORUMLULUKLARININ BİLİNCİNDE BİR NESİL

         Kolay mı İnsan olmak, kolay mı Müslüman olmak, kolay mı Birikim’li olmak... Alemlerin Rabbi’nin kulları ademoğluna yüklediği tüm sorumlulukları anlatıyoruz biz öğrencilerimize ve her bir sorumluluğun gereklerini, güçlü ve güzel yarınlar için, birlik ve beraberlik için, ümmetin en zor zamanında “ben varım” diyecek bir nesle sahip olmak için...

8- HAYA SAHİBİ BİR NESİL

         Sahip olduğu güç ve yeteneklerinin farkında lakin kibirden uzak, edepli ve dahası haya sahibi bir neslin oluşması için, tüm gücümüzle, var gücümüzle ve en önemlisi birlikte çabalıyoruz, yönetimiyle, öğretmeniyle ve velisiyle...haya sahibi bir nesil için, Birikim.

9- GÜÇLÜ MUHAKEME YETENEĞİ

         Olayları doğru görebilmeleri için yeni pencereler açıyoruz onlara, yeni bakış açılarına sahip olmaları için yeni yollar gösteriyoruz. Adil olmaları için, adaleti dört bir yanda hakim kılmaları için, Hak’ın rızası için güçlü bir muhakeme yeteneğine sahip olmalarını sağlıyoruz.

10- SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

         Onlar Birikim’li çocuklar, deniz kıyısına vuran insanlığı yeniden hak ettiği yere taşıyacak olan çocuklar... Yaşlının, düşkünün, yardıma ihtiyacı olan herkesin yanındalar onlar. Kimine sıcak bir battaniye, kimine bir bardak sıcak çay kimine dert ortağı oluyorlar...

BİRİKİMDE Dil GELİŞİM

         Multilingual Cognitive Learning System bugün Avrupa ve Amerika’da dil bilimcilerin ve eğitimcilerin üzerinde fazlasıyla yoğunlaştığı ve geçerliliği bilimsel olarak kanıtlanmış etkin dil öğretim sistemidir. Birikim Okulları olarak bizler de bu sistemi çocuklarımızın gelişim seviyelerini göz önünde bulundurarak nakış nakış izliyoruz. Anasınıfından lise son sınıfa kadar etkin bir İngilizce eğitimi programına sahibiz. 5. Sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak Arapçayı, 9. Sınıftan itibaren de Almancayı öğretiyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimizin Multilingual yani çok dil bilen olmalarını sağlıyoruz.

FİZİKİ GELİŞİM

         Sosyal gelişim çalışmalarımızın en önemli basamaklarından bir diğeri de spora verdiğimiz önemdir. Doğrudan ders programımıza yerleştirdiğimiz çalışmalarla onların sporun birçok alanında yetenek sahibi olmalarına gayret ederiz. Hafta içi akşam ve hafta sonu çalışmalarımızla da derslerimizi destekleriz. Bireysel ve ekip spor dallarında uzman öğretmen ve öğreticilerimizle öğrencilerimizi yakından takip ederiz. Basketboldan futbola, masa tenisinden batmintona, yüzmeden judoya birçok alanda profesyonel eğitimler düzenler ve okul takımları kurarız.

Son Twitler