Birikim

Menü

Arama

Duyurular

BİRİKİM VE BEDEN EĞİTİMİ

          Birikim eğitim kurumları olarak beden eğitimi dersindeki amacımız;Ulusların geleceği, yetişmiş ve yetişmekte olan gençlerin fiziksel ve ruhsal olgunluğuna bağlıdır. Uygarlık, bireye verilen önem ve bu önemle bağlantılı olarak ona verilen eğitime dayanır. Eğitimden beklenen, bireylerin gizli güçlerini ve yeteneklerini ortaya çıkararak en üst düzeyde geliştirilmesine yardım etmektir.

          Bireyleri fiziksel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönleriyle bir bütün olarak yetiştirmek çağdaş eğitimin temel ilkelerindendir.

          Çağdaş anlayışa uygun olarak eğitimdeki amacın gerçekleşmesi bireyin, zihinsel eğitimi yanında fiziksel eğitimi ile olasıdır. Beden eğitimi, genel eğitimin vazgeçilemez bir parçasıdır. İnsan organizması hareket için yaratılmıştır. Hareket, organizmanın normal fonksiyonlarının devam ettirilmesinde ve sağlıklı olmasında gereklidir. Hareket; toplumsal deneyim, sağlık ve fiziksel uygunluk, vücut dengesini araştırma, estetik deneyim, gerginliğin boşaltılması, mükemmel ve üstün oluş boyutlarında incelenmekte ve hareketin çok boyutluluğu olarak tanımlanır. Hareket etmeyi öğrenme ve hareketler yoluyla öğrenmeyi amaçlayan beden eğitimi, genel eğitimin amaçlarına hareketler aracılığı ile katkıda bulunur.

          Bu çerçevede beden eğitimi bireyin fiziksel, psikomotor (sinir-kas), zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişimine katkı amacına yönelik organize edilmiş bedensel etkinliklerin tümü olarak ele alınabilir.

          Beden Eğitimi derslerinin genel amaç ve hedefleri;

          Öğrencilerin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlâklı ve dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı, üretken ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştirilmelerinin sağlanmasıdır.

Öğrencilerimiz;

*Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi beceri, tavır ve alışkanlıklar edinmeyi,
*Vücutlarının, organ ve sistemlerini, seviyelerine uygun olarak güçlendirmeleri ve geliştirmelerini öğrenmeyi,
*Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu sağlayabilmeyi,
*İyi duruş alışkanlığı edinmeyi,
*Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilmeyi,
*Beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak, boş zamanlarını spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olmayı,
*Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar kazanmayı,

*İşbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığını,
*Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme becerilerini geliştirmeyi,
*Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme özelliklerini kazanmayı,
*Dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve haksızlığın karşısında olmayı,
*Demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıkları kazanmayı,
*Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları gereği gibi kullanmaya özenli olmayı,

          Çocukluk çağında düzenli yapılan fiziksel aktiviteler, bedensel bozuklukları önler

          Vücudun enerji sarfiyatı ile sonuçlanan her türlü hareket, günlük yaşam içinde gereklilik sonucu yapılan yürüme, koşma, atlama gibi faaliyetler olabileceği gibi, belli amaçlarla yapılan sportif faaliyet, dans, oyun gibi aktiviteler de olabilmektedir. Okullarımızda uygulanan fiziksel aktiviteler ve oyunlar; çocuklarda fiziksel gelişim, beceri gelişimi, özgüven, disiplinli yaşama, muhakeme yeteneğinin gelişimi ve ruhsal gelişim gibi yararlar sağlamaktadır.

          Çocukluk çağında düzenli fiziksel aktivite ve spor yapma alışkanlığının kazanılması, daha ileri yaşlarda oluşabilecek bedensel bozuklukları önlemek, sağlıklı ve zinde kalmak bakımından çok etkili olmaktadır. Erken çocukluk döneminde var olan hareketliliğin, okul çağında yapılan spor ve düzenli egzersizler şekline dönüştürülebilmesi, erişkin dönemde fiziksel aktivite alışkanlığının yerleşmesine katkıda bulunmaktadır. Düzenli sportif aktiviteler, sadece egzersiz ve genel sağlık durumunun düzeltilmesi için değil, aynı zamanda çocukların eğlenerek hoş vakit geçirmelerini ve kendilerini iyi hissetmelerini de sağlamaktadır.

          Çocuğun yaşına ve fiziksel özelliklerine uygun aktivite planlamak önemli

          Okullarımızda gerçekleştirdiğimiz sportif faaliyetler ve fiziksel aktiviteler sırasında uyguladığımız yöntemler, yaralanmaları engellemede büyük ölçüde fayda sağlar. Öncelikle dikkat ettiğimiz konu, çocuğun yaşına ve fiziksel özelliklerine uygun olarak aktivitenin planlanmasıdır.

Son Twitler