Birikim

Menü

Arama

Duyurular

COĞRAFYA


         Merak bilimin hocasıdır ve bu bilim dallarından biriside coğrafyadır . Coğrafya ise: İnsan ile doğal çevre arasındaki karşılıklı ilişkileri ve bu ilişkiler sonucunda ortaya çıkan durumları, faaliyetleri kendine özgü ilkelerle inceleyen bilim dalıdır. Kendisini, çevresini ve doğayı anlamlandırması için gerekli olan coğrafya bilgisi, bu bilgi birikimine sahip bireyleri diğerlerinden ayrıcalıklı kılar. Coğrafya dersi müfredatı kapsamında yerküre üzerinde bir tura çıkan öğrenciler; bu ders sayesinde her sınıf seviyesinde Dünya’nın beşeri ve fiziki özelliklerine dair yeni bir durumu keşfederler anlamlandırırlar.

         Dünya önce uzayda bir gök cismi olarak ele alınır. Şeklinin, hareketlerinin etkisiyle yeryüzünde meydana gelen olaylar irdelenir. Yerkürenin düzleme aktarılması ile oluşturulan haritalar keşfedilir. Ardından Dünya üzerindeki iklim özellikleri gözden geçirilir. Sonrasında peri bacalarından travertenlere, mağaralardan devasa kanyonlara, heybetli volkanlardan nazlı nazlı ilerleyen akarsulara Dünya’daki birçok sihirli yapı ziyaret edilir. Ve yerkürede ev sahibi konumunda olan bitki ve hayvan topluluklarının dağılışını etkileyen coğrafi koşullara bir göz atılır. Serengeti Milli Parkının muhteşem ev sahipleri bizi misafir eder. Son olarak Yerkürenin en kıymetli misafiri olan insana sıra gelir. İnsanın bu küre üzerindeki yolculuğunun başlangıcından günümüze kadar sürdürdüğü her türlü faaliyet ele alınır. Nerede yerleşmiş, neden yerleşmiş, ne ile geçinmiş….Kısacası coğrafya kainat kitabını okumaktır.


COĞRAFYA DERSİ NASIL ÇALIŞILMALI?

         Coğrafya dersinde konuyu bilmek önemlidir ama daha önemlisi bu konularla ilgili yorum yapabilmektir. Konuyu kendi cümlelerimizle özetlemek işimizi kolaylaştıracaktır. Yoruma dayalı soruları çözmenin yolu bol pratik yapmaktan geçer. Kaynakların taranması ve duyulara hitap etmesi açısından görsellik çok önemlidir. Coğrafya dersinde görsel unsurları ; Haritalar, belgeseller, resimler, grafikler ve geziler oluşturmaktadır. Fiziki çevremizde gerçekleşen olaylara karşı bir merak içinde olmak coğrafya öğrenmeyi daha zevkli ve kolay hale getirecektir.

Son Twitler