Birikim

Menü

Arama

Duyurular

BİRİKİM’DE EDEBİ HAYAT


         Güzel bir söz, etkileyici bir ifade, çarpıcı bir anlatım, zevk veren bir yazı ya da “Heh, işte bu; benim anlatmak isteyip de anlatamadığım.” dedirten bir mısradır aslında çoğu zaman edebiyat. Buradan yola çıkıp, “yazılı ya da sözlü dili, etkileyici bir şekilde kullanarak daha zevkli bir dünya oluşturma, daha mutlu bir hayat sürme çabasıdır” da diyebiliriz edebiyat için. En önemli özelliği ise huzur bir tarafa, hüzünde bile güzellik kaygısından kurtulamamasıdır edebiyatın. İçten gelmesi yani doğal olması, yapmacıklığa, suniliğe yer vermemesi, dili gergef gergef işlemesi gibi vesairesi bol özellikleri ise cabası. İşte bundan dolayıdır ki tüm güzellikleri gönüllerinde taşıyan çocuklarımız, tabii bir insiyakla büyük bir yazar; büyük bir şair olabilme hayalleriyle yaşarlar.

         “Çocuklarımızın içlerinden gelen istekleri olgunlaştırarak bir şuur haline getirme çabasıdır.” cümlesiyle özetleyebiliriz Birikim’deki edebiyat faaliyetlerini. Ancak bu özete ulaşabilmek o kadar da kolay değil tabi. Bu özete ulaşabilmek ve onu anlayabilmek için genel anlamda gerçekleştirilen çalışmalara bir göz atmak yerinde olacaktır. Edebiyatın kendisini bir sanat, bugüne kadar yapılan edebiyattan haberdar olmayı ilim kabul ederek iki koldan devam ediyoruz faaliyetlerimize.

         Derslerimizde bakanlıkça uygun görülen programa bağlı olarak edebiyatımızın tarihini eskiden olduğu gibi “devir-şahsiyet-eser” döngüsüyle değil; “eser-gelenek-şahsiyet” şeklinde belirleyip eser merkezli bir eğitim veriyoruz artık. Bu yolla öğrencilerimiz kişilere bağlı değil; güzelliğe bağlı bir edebiyat zevki oluşturuyorlar derslerimizde. Öbür taraftan hayatımızın gerçeklerini edebi zevklerimizin kurbanı etmemek gerektiğinin de farkındayız tabi ki. Çünkü sınavlarda edebi zevklerimizi değil; edebi bilgilerimizi sınıyorlar hâlâ. Bunun için planlara göre işlenen derslerin konu testlerini çözmeyi, belli aralıklarla deneme sınavları yaparak durumumuzu değerlendirmeyi hiç ihmal etmiyoruz.

         Ders programından başka Edebiyat Kulübümüzü çok faal olarak kullanıyor, kulübümüze her sene bir büyüğümüzün ismini vererek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belirli yarışmalar düzenleme ve düzenlenen yarışmalara katılma, yine belirli gün ve haftaların önemini belirten programlar tertip etme, pano hazırlama, gazete ve dergi çıkarma, gezi ve ziyaretler yapma edebiyat kulübümüzün altına sık sık imza attığı çalışmalardan bazıları. Bunlar arasında “Gönül Harmanı” ve “Yakamoz” şiir akşamlarını; “Adsız” ve “Cemre” dergilerini, öğrencilerimizin il ve ilçe çapında yapılan yarışmalarda elde ettikleri dereceleri özellikle belirtmek yerinde olacaktır.

Son Twitler