Birikim

Menü

Arama

Duyurular

FEN VE TEKNOLOJİ

         Fen ve Teknoloji zümresi olarak hedefimiz:öğrencilerimizi, günlük yaşamlarıyla ders üniteleri arasında ilişkiler kurabilen,öğrendiği bilgilerin dış dünyayla entegrasyonunu sağlayabilen,doğayı tanıyan,bilen,seven ve koruyan, hadiseleri bilimsel bakış açısıyla yorumlayabilme yeteneği kazanmış, araştıran,bilgiye erişebilen ve ulaştığı sonuçları uygun şekilde organize edip analiz edebilen, üretken bireyler olarak yetişmesini sağlayabilmektir.

Bu amaçla okulumuzda Fen ve Teknoloji derslerimiz;

- Ezbercilikten uzak,
- Deney ve gözlemlere dayalı,
- Görsel, işitsel, dokunsal her türlü aktivitelerle zenginleştirilmiş,
- Gezi ve gözlemler yoluyla keşfettirip yaşatarak,
- Beyin fırtınaları yapılarak ve projeler üretilerek işlenmektedir.

         Fen ve Teknoloji dersine özel bir ilgisi ve yeteneği olan öğrencilerimiz için Bilim ve Teknoloji kulübünde keyifli ve öğretici faaliyetler düzenliyoruz. Kulüp çalışmalarıyla öğrencilerimiz;

-Öğrendikleri konulara paralel ve bu konuların üzerinde bilgiler kazanıyor,
- Şaşırtıcı deneyler izliyor, yapıyor ve bunları yorumluyor,
- Bilimsel düşünme becerileri kazanıyor,
- Grup çalışmalarında rol alıyor,
- İlginç olayların bilimsel açıklamalarını öğreniyor ve projeler hazırlayarak üretkenliklerini sergiliyor.

Son Twitler