Birikim

Menü

Arama

Duyurular

İLKOKUL 1. SINIF

Özel Birikim Okullarında öğrenciyi ve öğrenmeyi merkeze alan; öğretmenin doğrudan bilgi aktarmak yerine sadece ve sadece yol gösteren ve örnek bir kişilik sergilediği; zengin etkinlikler aracılığıyla; öğrenmekten keyif alan, kendini toplumu ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren, kendisiyle, toplumsal çevresiyle barışık, yaşam becerilerine ve çağın gerektirdiği donanıma sahip, mutlu bireyler yetiştirmektir

         Derslerimizi işlerken kuralları ezberletmek yerine keşfettirerek öğrencilerimizin bilgiye ulaşmasını sağlayacak etkinlikler kullanılmaktadır. Matematik ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olmanın önemi her geçen zaman diliminde daha da artmaktadır. Bu nedenle, öğrencilerimiz matematiği kullanarak günlük yaşam problemlerini çözen, matematiksel akıl yürütebilen bireyler olma konusunda cesaretlendirilmektedir. Bilinmelidir ki, matematik derslerinde kazandırılacak problem çözme becerileri, öğrencilerimizin hayatında karşılaşacağı birçok problemi veya sorunu çözmesinde ona yardımcı olacaktır.

Çocukların okula uyumu için hazırlanan etkinliklerin üç temel amacı bulunmaktadır:

1.İlkokula yeni başlayan öğrencilerin okula, arkadaşlarına, öğretmenine, öğretim faaliyetlerine uyumunu kolaylaştırmak;
2.Birinci sınıf derslerine hazırlık çalışmaları yaparak okuma yazma çalışmalarına temel oluşturmak,
3.Okunacak derslerindeki kazanımları belli oranlarda ele almaktır.

Uyum aşamasından sonra sene içinde işlenecek derslerimizin içeriği aşağıdaki gibidir:

TÜRKÇE:Okuma ve yazma becerilerini etkili bir şekilde kazanılmasında temel oluşturan “görsel okuma, dinleme, sesleri tanıma, ses benzerliği,iletişim kurma, görsel algının geliştirilmesi, dikkat becerilerinin geliştirilmesi, ses farkındalığı ve yazı bilincinin oluşturulması, çizgi çalışmaları gibi becerilerin yapılandırılması” ile ilgili kazanımlar hedeflenmiştir.

HAYAT BİLGİSİ:Sınıfına ve okuluna uyum; kendini, arkadaşlarını ve okulunu tanıma, sınıf ve okul kurallarını öğrenme, öz bakım becerilerini edinme,değerlerimizi tanıma, günlük yaşam becerilerinin yanı sıra, araştırma ve yeni şeyler öğrenme isteğinin kazandırılması gibi becerilerin edinimi hedeflenmiştir.

MATEMATİK:Muhakeme yapma ve problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla sıraya koyma,kıyaslama, hatırlama, eşleştirme, günlük hayatta sayıları kullanma, basit ölçme çalışmaları yapma, nesneleri gruplama, örüntü tamamlama, görsel algıyı destekleme gibi çalışmalar etkinliklerin genel içeriğini oluşturmaktadır.

Son Twitler