Birikim

Menü

Arama

Duyurular

İLKOKUL 2.SINIF

         Özel Birikim Okulları'nda Türk Milli Eğitimi Müfredat programı uygulanır. Branş dersleri(Beden Eğitimi, Müzik, Görsel Sanatlar ve İngilizce) ise branş öğretmenleri tarafından verilir. Ayrıca tüm sınıf düzeylerinde olduğu gibi 2. sınıf öğrencilerimiz de Folklör ve Drama eğitimi almaktadır.

         Geleceğin farklı önderlerini yetiştirecek Birikim Okulları’nda; her öğrencinin güçlü yönü keşfedilir ve öğrenci merkezli eğitimle, özgür ve bilimsel bir akademik ortamda,bilgiyi işleyen bireyler yaşama kazandırılır. Öğrenciler sınıf seviyelerine göre spor, sanat, bilim, matematik gibi farklı alanlarda haftada 2 saat kulüp çalışmaları yaparlar. Ayrıca sosyal sorumluluk bilincinin yerleşmesi amacıyla küçük sınıflardan başlayarak bu alanda yapılan çalışmaların içinde aktif yer alırlar.

         Birikim Okulları’nda öğrenci merkezli eğitim doğrultusunda, öğrencinin yaparak ve yaşayarak en iyi şekilde öğreneceği gerçeğinden hareketle sorumluluk sahibi, özgüveni gelişmiş ve evrensel değerlerle donanmış bireyler yetişmektedir. Çalışmalar planlanırken eğitim ve öğretim birlikte düşünülür. Aynı sınıf seviyesinde okutulan derslerde konular ve kavramlar arası paralellikler kurularak bütünleşik öğrenme sağlanır. Akademik anlamda öğrenciler sınıflarda bilgiye nasıl ulaşılacağını, bilgilerin nasıl kullanılacağını kısacası bilgi işlemeyi öğrenirler. Bu çerçevede akademik çalışmanın yapıldığı derslerden olan;

         Türkçe:Okuma yazmanın öğrenildiği 1. sınıftan sonra, 2. sınıf Türkçe’nin ve kurallarının uygulandığı, iyi düzeyde bir okuma alışkanlığının kazanıldığı, kişiliğinin aynası olan güzel bir yazı yeteneğinin geliştirildiği sınıftır. Bu nedenle 1. sınıftan sonra bu sınıfta yapılan çalışmalar önemlidir.

         Hayat Bilgisi:Yakından uzağa doğru içinde yaşadığı çevreyi, sosyal yaşamı, değerlerini öğrenir. Bunları günlük yaşamına yansıtır. Eğitimin hedefi olan, kişide istenen davranışların meydana gelmesinde önemli bir yeri vardır. Bu derste yapılan çalışmalarda gezi, gözlem ve incelemeye değer verilir.

         Matematik:Matematik günlük yaşamda vazgeçemediğimiz, iç içe olduğumuz bir aktivitedir. Bu sınıfta matematik ham durumda olan algılama, muhakeme ve karar verme yetisinin gelişmesine katkı sağlar. Temel beceriler bu sınıflarda kazandırılır.

         Birikim Okulları’nda işlenen derslerde, öğrencilerimizin yaşadıkları dünya ile okul müfredatı arasındaki bağlantıyı fark etmeleri, sorunları çözerken uygun bilgi, deneyim ve eleştirel düşünceyi kullanabilmelerini sağlayan sınıf etkinlikleri planlanır ve uygulanır.Planlanan tüm aktivitelerle tam öğrenmenin gerçekleşmesini sağlar.

Son Twitler