Birikim

Menü

Arama

Duyurular

3.SINIFLARDA AKADEMİK EĞİTİM

Okullarımızda;öğrenci merkezli eğitim doğrultusunda ,öğrencinin yaparak ve yaşayarak en iyi şekilde öğreneceği gerçeğinden hareketle;
. Sorumluluk sahibi,
. Özgüveni gelişmiş,
. Eleştirel düşünebilen,
. Üreten ve bilinçli tüketen,
. Evrensel değerlerle donanmış bireyler yetiştirmektir.

Okutulan derslerde konular ve kavramlar arası paralellikler kurularak sarmal öğrenme sağlanır.Akademik anlamda öğrenciler sınıflarda bilgiye nasıl ulaşacağını,bilgilerin nasıl kullanılacağını kısacası bilgiyi işlemeyi öğrenirler.Bu çerçevede akademik çalışmanın yapıldığı derslerden olan;

TÜRKÇE

3.Sınıflarımızda; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara hazırlamak için ;
*Kendini ifade eden,iletişim kuran,işbirliği yapan,girişimci ve sorun çözen,
*Türkçe’yi doğru ve etkili kullanan,
*Okumaktan ve öğrenmekten zevk alan,
*Bilimsel düşünen,anlayan ve araştıran,inceleyen,eleştiren,yorumlayan
*Haklarını ve sorumluluklarını bilen,çevresiyle uyumlu,
*Üreten ve geleceğe yön veren bireyler yetiştirmek hedeflenmiştir.

*Türkçe öğretimi; sadece dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu ile ilgili temel becerilerin geliştirilmesi değil, aynı zamanda metinler arası düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, ilişki kurma, eleştirel, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerileri de geliştirme olarak anlaşılmaktadır. Böylece Türkçe öğretiminde öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirme ön plana çıkmaktadır.

MATEMATİK

Birikim Okulları olarak öncelikli hedefimiz;

Öğrencilerimize matematiği sevdirme,matematiksel kavramlar ile düşünebilme,tahminlerde bulunabilme ve iletişimlerinde matematiği kullanabilme yeteneği sağlamaktır.Bu nedenle matematik dersinde başarı için;
*Etkin dinleme
*Özet çıkarma
*Hafızaya alma
*Tekrar etme
*Çoklu zeka kuramı kullanılarak proje ve etkinlikler teknolojik donanımla desteklenir.

HAYAT BİLGİSİ

Yakından uzağa doğru yaşadığı çevreyi,sosyal yaşamı,değerlerini öğrenir.Bunları günlük yaşamına yansıtır.Öğretmenlerin öğrencilere doğrudan bilgi aktarmak yerine sadece ve sadece yol göstereceği etkinlikler aracılığıyla,
*Öğrenmekten keyif alan,
*Kendisiyle,toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık,
*Kendini,toplumu ve doğayı tanıyan,koruyan ve geliştiren,
*Gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel becerilere ve yaşam becerilerine sahip,
*Çağın gerektirdiği donanıma sahip,
*Değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek,
*Milli ve manevi değerlere önem veren,
*Mutlu ve huzurlu bireyler yetiştirmektir.

FEN BİLİMLER

Fen Bilimleri Dersi öğretim programının vizyonu; “Tüm öğrencileri fen okuryazarı bireyler olarak yetiştirmek” olarak amaçlanmıştır.

*Araştıran-sorgulayan,
*Etkili kararlar verebilen,
*Problem çözebilen,
*Kendine güvenen,
*İşbirliğine açık ve etkili iletişim kurabilen,
*Fen bilimlerine ilişkin bilgi, beceri, olumlu tutum, algı ve değere,
*Teknoloji-toplum-çevre ile olan ilişkisine yönelik anlayışa ve psikomotor becerilere sahip bireyler yetiştirmektir.

Bu bireyler, kendilerini toplumsal sorunlarla ilgili problemlerin çözümü konusunda sorumlu hisseder, yaratıcı ve analitik düşünme becerileri yardımıyla bireysel veya işbirliğine dayalı alternatif çözüm önerileri üretebilirler.

Son Twitler