Birikim

Menü

Arama

Duyurular

İLKOKUL 4.SINIF

         Birikim Okulları 4. Sınıflar olarak Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji derslerinin yanı sıra öğrencilerimizi hayata her yönden hazırlama gayesiyle İngilizce, İngilizce (Native Teacher), Folklor, Drama, Müzik ve Görsel Sanatlar dersleri eğitimi vermekteyiz.

         Geleceğin farklı önderlerini yetiştirecek Birikim Okulları’nda; her öğrencinin güçlü yönü keşfedilir ve öğrenci merkezli eğitimle, özgür ve bilimsel bir akademik ortamda, bilgiyi işleyen bireyler yaşama kazandırılır. Öğrenciler sınıf seviyelerine göre spor, sanat, bilim, matematik gibi farklı alanlarda haftada 1 saat kulüp çalışmaları yaparlar. Ayrıca sosyal sorumluluk bilincinin yerleşmesi amacıyla küçük sınıflardan başlayarak bu alanda yapılan çalışmaların içinde aktif yer alırlar. Kulüplerimizde öğrencilerimiz aktif olarak katılım sağlarlar.

         Sınıf öğretmenlerimiz tarafından zümre çalışmaları ile sene başında düzenlenecek geziler, ders içi ve ders dışı yapılacak etkinlikler belirlenir. Belirlediğimiz her ay düzenli olarak derslerimizle ilişkilendirerek uyguladığımız etkinliklerimiz şunlardır:

         Yeşil Kutu Etkinlikleri( Sene başında belirlediğimiz her ay çevre konusunda bilinç kazandırmayı hedeflediğimiz etkinliklerimizdir.)

         Toprakla Dost Okul Toprakla Dost Çocuk( Şehir hayatında çocuklarımızı maalesef uzak kaldıkları toprakla bütünleştirmeyi hedefleyen çalışmalarımızdır.)

         Sevgili Matematik Etkinliklerim( Süregelen “Matematik zordur.” algısını yıkmayı, öğrencilerimize matematiği sevdirmeyi, oyun şeklinde göstermeyi amaçlar.)

         Kişilik Gelişimi (Akademik gelişim ve ilerlemenin yanında öğrencilerimizin karakterlerinin pekiştiği bu yaşlarda onlara doğru bir rehberlikle doğru düşünmeye sevk etmeyi hedeflediğimiz kurumsal olarak geliştirdiğimiz programdır.)

         Adab-ı Muaşeret ( Gelenek ve göreneklerimizdeki, güzel ahlakı pekiştirmeye yönelik toplamsal düzeni sağlayan adab kurallarımızı öğrencilerimizin hayatlarına geçirmeyi hedefleyen çalışmamızdır.)

         Birikim Okulları’nda öğrenci merkezli eğitim doğrultusunda, öğrencinin yaparak ve yaşayarak en iyi şekilde öğreneceği gerçeğinden hareketle sorumluluk sahibi, özgüveni gelişmiş ve evrensel değerlerle donanmış bireyler yetiştirmektir. Çalışmalar planlanırken eğitim ve öğretim birlikte düşünülür. Aynı sınıf seviyesinde okutulan derslerde konular ve kavramlar arası paralellikler kurularak bütünleşik öğrenme sağlanır. Akademik anlamda öğrenciler sınıflarda bilgiye nasıl ulaşılacağını, bilgilerin nasıl kullanılacağını kısacası bilgi işlemeyi öğrenirler. Bu çerçevede akademik çalışmanın yapıldığı derslerden olan;

         Türkçe:3.sınıftan sonra,4. sınıf Türkçe’ nin dil kurallarının uygulandığı, iyi düzeyde bir okuma alışkanlığının kazanıldığı, kişiliğinin aynası olan güzel bir yazı yeteneğinin tam anlamıyla yerleştiği bir sınıftır. Bu nedenle 3. sınıftan sonra bu sınıfta yapılan çalışmalar önemlidir.

         Sosyal Bilgiler:Yakından uzağa doğru içinde yaşadığı çevreyi, sosyal yaşamı, geçmişini, değerlerini öğrenir. Bunları günlük yaşamına yansıtır. Eğitimin hedefi olan, kişide istenen davranışların meydana gelmesinde önemli bir yeri vardır. Bu derste yapılan çalışmalarda gezi, gözlem ve incelemeye değer verilir.

         Matematik:Matematik günlük yaşamda vazgeçemediğimiz, iç içe olduğumuz bir aktivitedir. Bu sınıfta matematik ham durumda olan algılama, muhakeme ve karar verme yetisinin gelişmesine katkı sağlar. Temel beceriler bu sınıflarda kazandırılır.

         Fen ve teknoloji:Öğrencilerin düzeylerindeki farklılıklar göz önünde bulundurularak, ilk defa karşılaştıkları yeni temaları; özet konu anlatımları, zevkli etkinlik ve materyal üretimi, deney- gözlem ile eğlenirken öğrenerek, öğrenmeyi kolaylaştıran testlerle, ne kadar öğrendiğini ölçmemize yarayan değerlendirme çalışmaları ile interaktif bir şekilde işlenir.

         Zümre çalışmalarımızda her ders için her haftaya özel materyal geliştirme çalışması uygulanır. Her hafta öğrenci gözlem ve çalışmalarının değerlendirildiği, haftaya yapılacak etkinliklerin bilgilendirilmesi şeklinde hazırladığımız haftalık karne ile veli öğretmen dayanışması yapılır.

         Birikim Okulları, her çocuğun farklı öğrenme biçimi olduğu bilinciyle Çoklu Zekâ yöntemlerini kullanarak planlanan aktivitelerle tam öğrenmenin gerçekleşmesini sağlar. Derslerde öğrencilerimizin yaşadıkları dünya ile okul müfredatı arasındaki bağlantıyı fark etmeleri, sorunları çözerken uygun bilgi, deneyim ve eleştirel düşünceyi kullanabilmelerini sağlayan sınıf etkinlikleri planlanır ve uygulanır.

Son Twitler