Birikim

Menü

Arama

Duyurular

MATEMATİK ZÜMRESİ ÇALIŞMALARI


         Matematik; mantık, sezgi, çözümleme, yapı kurma, genellik, bireysellik ve estetik gibi öğelerden oluşmaktadır. Matematik, yeni bilgilerin elde edilmesi, elde edilen bilgilerin açıklanması denetlenmesi ve sonraki kuşaklara aktarılmasında yer ve zamana bağlı olmayan güvenilir bir araçtır. Matematik bir yönüyle resim ve müzik gibi bir sanattır. Matematik başka bir yönüyle dünyanın en gelişmiş dili ve de satranç gibi entelektüel bir oyundur.

         Amacımız öğrencilerimize matematiğin anlaşılması zor olan bir ders değil de yukarıdaki yönlerini göstermektir. Bütün bilimlerin temeli ve kaynağının matematik olduğunu bilimsel çalışma yapmak istedikleri alanın ne olursa olsun matematiğe ihtiyaç duyacaklarını öğretmektir. Ayrıca onları YGS ve LYS’ye donanımlı bir şekilde hazırlamak. Bunun yanında hoşgörüyü, espriyi, insanları sevmeyi, başkasının fikrine saygı göstermeyi, ahlaklı ve karakterli bir birey olarak öğrencilerimizi yetiştirmektir.

Son Twitler