Birikim

Menü

Arama

Duyurular

BİRİKİM’DE MATEMATİK

         Matematik dersi, ders içi yapılan etkinliklerle artık çocuklar için bir oyun gibi algılanmaktadır. Her konuyla ilgili geliştirilen drama, etkinlik, aktivite, gezi ve oyunlarla matematik zor olmaktan çıkarılmakta eğlenceli hale getirilmektedir. Her ünitenin sonunda verilen, çocukların kişisel gelişimlerini destekleyici performans ödevleriyle öğrendikleri konuları daha iyi pekiştirmeleri ve içlerindeki keşif gücünün açığa çıkarılması sağlanmaktadır. Bu sistemde yetişen öğrencilerimizi, geleceğin bilim adamları olmaya şimdiden aday gösterebiliriz.

         Okullarımızda her hafta 2 saat süren takviye etütleri yapılmaktadır. Bu etütlerin amacı ders durumları düşük öğrencilerin, notlarını yükseltmek, ders durumları iyi olan öğrencilerin ise yarışmalarda ve farklı sınavlarda hatta YGS’ de başarılarını arttırmaktır. Ayrıca Matematik Olimpiyat Takımımız çeşitli organizasyonlara düzenli olarak katılmaktadır.

         Özel Birikim Okulları ortaokul matematik zümresi olarak hedeflerimiz;
· -Matematiğin hayattaki yerini ve önemini kavrayabilme, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirebilme,
· -Günlük hayatta gerekli olan yazılı ve zihinden hesap yapma becerisini kazanabilme,
· -Problem çözme ve problem kurma yeteneğini geliştirebilme,
· -Günlük hayatta kullanılan ölçü, grafik, plan ve çizelgelerden yararlanabilme,
· -Yüzde, kâr, zarar, indirim gibi günlük hayatta sıkça karşılaşılan hesaplamaları yapabilme,
· -Geometrik şekil ve cisimleri tanıma, bunların arasındaki ilişkileri kavrayabilme, alan ve hacimlerini hesaplayabilme,
· -Sayı sistemini kavrayabilme,
· -Cebirsel işlemler becerisi edinebilme, denklem ve denklem sistemlerini kavrayabilme ve bunları günlük hayattaki problemlere uygulayabilme,
· -Basit trigonometri bilgisine sahip olabilme,
· -Olasılık ve istatistiğin temel kavramlarını anlayabilme, bilgi ve düşüncelerini anlatmada bunlardan yararlanabilme,
· -Tümevarım ve tümdengelim ile düşünebilme, yaratıcı ve eleştirici düşünme yeteneğini geliştirebilme,
· -Karşılaştığı problemleri tanıma, sınırlama, çözme ve bu çözümleri değerlendirebilme

Son Twitler