Birikim

Menü

Arama

Duyurular

Birikim Okullarında Müzik Dersi

1- Müzik Dersinin Vizyonu ,

         Öğrencilerin müziği etkinlikler aracılığıyla bizzat yaşayarak hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline getirmeleri ve müzik yoluyla,
-Kendisi ve çevresiyle barışık,
-Milli ve milletlerarası arası kültürleri tanıyan,
-Vatan ve millet sevgisine sahip,
-Çevresindeki olaylara, değişim ve gelişmelere duyarlı,
-Mutlu, kişilikli ve özgüveni olan bireyler olarak yetişmeleridir

Müzik Dersinin Genel Amaçları

-Müzik yoluyla estetik yönünü geliştirmek,
-Duygu düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmelerine imkan sağlamak,
-Üreticilik ve yeteneğini müzik üretmek yoluyla geliştirmek,
-Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası müzik kültürlerini tanımak,
-Kişilik ve özgüven gelişimine katkı sağlamak,
-Müzik aracılığıyla zihinsel becerilerinin gelişimini sağlamak,
-Müzik yoluyla bireysel ve toplumsal ilişkilerini geliştirmek,
-Bireysel ve toplu olarak, nitelikli ve farklı türlerde şarkı dinleme, söyleme ve çalma etkinliklerine katılımlarını sağlamak,
-Müziksel algı ve bilgilerini geliştirmek,
-Türkçeyi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak,
-Müzik yoluyla sevgi, paylaşım ve sorumluluk duygularını pekiştirmek,
-Milli birliğimizi ve bütünlüğümüzü pekiştiren ve dünya kültürü ile bütünleşmemizi kolaylaştıran müzik kültürü ve birikimine sahip olmalarını sağlamaktır.

         Bu amaçlar doğrultusunda Birikim Okullarında her sınıf seviyesine uygun müzik eğitimi verilmektedir.

         Eğitimin ilk aşamasında öğrencilerimizin ilgi yetenekleri ölçülür. Bunun yanında rehberlik zümresi ile işbirliği yapılarak baskın öğrenme sitili belirlenir. Yine okulumuza yeni gelen öğrencilerimizin seviyeleri belirlenerek eksikleri ders dışı çalışmalarla tamamlanır. Daha sonra kazanımlara ulaşılmak üzere çalışmalar başlatılır.

         Müzik çalışmaları okul öncesi sınıflarımızda başlar. Bu dönemde öğrencilerin küçük kasları henüz gelişmemiştir. Bu sebeple bu yaş gurubu öğrencilerimiz ile daha çok orff yöntemi ve orff çalgıları ( ritim aletleri) ile çalışmalar yaparlar. Bu dönemde aslolan öğrencinin ritim algısını maksimum seviyeye çıkarabilmektir. Bunun yanında seviyesine uygun şarkılar türküler ve rontlar işlenir. Bu aşamaların hemen hepsi kayıt altında tutulup öğrencinin başlangıç seviyesi ve daha sonra geldiği aşamalar veli ile paylaşılır. Çok belirgin yeteneğe sahip öğrenciler özel çalışmalara yönlendirilir. Bu süreç 1. sınıfta da devam eder.

         Öğrencilerimiz 2. sınıftan itibaren notalarla tanışır. Uzun ve kısa sesleri, kalın ve ince sesleri ayırt ederler Ritim aletleri dışındaki Müzik aletleri ile tanışırlar. Müzik diline başlangıç yapmış olurlar. Bu yaş döneminde öğrencilerimize melodika eğitimi verilmektedir. Bu aleti seçmemizdeki amaç Piyano klavyesine aşinalık sağlatmak ve kazanımlara ulaşma oranını arttırmaktır. Melodika eğitimi ilkokul bitene kadar devam eder. Bazı şubelerde melodika yanında blok flüt eğitimi de verilebilir.

         Orta öğretim ve Lise sınıflarımızda Klasik Gitar, Bağlama, Bateri, Flüt, Piyano, gibi müzik aletleri ile tanışan öğrencilerimiz bu aletlerle ders içi ve ders dışı zamanlarda çalışmalar yaparlar.Bunun yanında solfej (Nota okuma- yazma), Müzik tarihi, sözlü repertuar çalışmaları devam eder.

         İlgi ve yeteneği yüksek olan öğrencilerimiz Müzik kulübümüzde yer alırlar.Kulüp öğrencilerimiz diğer öğrencilerimize göre daha yoğun çalışırlar. Bu yüzden okullarımızda müzik sınıfları mesai saatleri dışında da kulüp öğrencilerimize açık tutulur.

          Öğrencilerin bireysel çalışmaları mutlaka grup çalışmasına dönüştürülür. Bu çalışmalar sene içinde veya sene sonunda mutlaka sergilenir. Öğrencilerimiz zaman zaman yardım amaçlı konserler vererek sosyal yardımlaşmaya katkıda bulunurlar.

Son Twitler