Birikim

Menü

Arama

Duyurular

REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ÇALIŞMALARI

Birikim Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi

Başlık
ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİNE YÖNELİK BİRKAÇ İPUCU
ÇOCUKLARINIZA SORUMLULUK VERİN
ÇOCUKLARIN ÖFKE NÖBETİNE AİLELERİN VERMESİ GEREKEN TEPKİLER
ÇEKİNGEN ÇOCUĞA DESTEK İÇİN ÖNERİLER
ÇOCUKLARIN OKUL KORKUSU NASIL YENİLİR
ÇOCUKLARIN BİLGİSAYAR KULLANIMI AİLELERİN DENETİMİNDE OLMALI
KAHVALTI OKUL BAŞARISINI ARTIRIYOR
ÇOCUKLARINIZA KİTAP OKUYUNRehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)

         Birikim Okulları Rehberlik Servisi’nin misyonu akademik performansın yanı sıra kişisel ve sosyal gelişimi öncelikli hedef alarak, çeşitli kaynaklar yoluyla gelişimsel ve önleyici rehberlik hizmetleri sunabilmektir. Okulumuzun rehberlik programı öğrenci, veli ve öğretmenlerin olumlu öğrenme deneyimleri yaşamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

         Yaklaşım ve içerik olarak “Gelişimsel ve Önleyici Rehberlik” hizmetleri sunmayı amaçlayan BİRİKİM Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi, öğrencilerin;

-Kendilerini tanımalarına,
-Sağlıklı bir özbenlik geliştirmelerine,
-Kendine - başkalarına saygılı olmalarına,
-Sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel alanlarda gelişmelerine
-Kişisel sorunları çözme konusunda strateji ve alışkanlıklar geliştirmelerine,
-İlgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Çalışmalarımız,

· Bireysel Rehberlik
· Grup Rehberliği Etkinlikleri
· Mesleki Rehberlik
· Eğitsel Rehberlik
· Değerlendirmeler; Test-Envanter uygulamaları
· Veli Rehberliği

Bireysel Rehberlik ;

        Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik, öğrencilerden gelen talep (gönüllü) yada diğer kişiler tarafından yapılan yönlendirmeler doğrultusunda öğrenci ile yapılan planlı yada spontan görüşmelerdir. Öğrencilerin karşılaştıkları sorunları çözebilmelerine yardımcı olmak için psikolojik danışma ilke ve yöntemleri doğrultusunda öğrencilerle bireysel görüşmeler yapılır.

Grup Rehberliği Etkinlikleri ;

        Rehberlik saatleri içerisinde, öğrencilerin grup etkileşimini geliştirmeleri ve kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olmaya yönelik gelişim dönemlerine uygun etkinlikler yapılır. Rehberlik saatleri dışında farklı ihtiyaçlara yönelik dönemsel grup çalışmalarıgerçekleştirilmektedir.

Eğitsel Rehberlik ;

Öğrencilerin geleceğe yönelik hedefler belirlemeleri ve bu hedefler doğrultusunda etkili ders çalışma ve zamanı verimli kullanmalarına yardımcı olmak amacıyla bireysel görüşmeler ve grup görüşmelerinde bulunulur ve bilgi vermeye yönelik sunumlar gerçekleştirilir.

Mesleki Rehberlik ;

        Öğrencilerin gelecekte yönelebilecekleri alanları ve meslekleri tanımlarına ve bu doğrultuda sağlıklı seçimler yapabilmelerine yardımcıolmak amacıyla etkinlikler ve bilgi verme çalışmaları,sunular yapılır. İlgi ve yeteneklerini tanımalarına yönelik test ve envanter uygulamaları yapılmaktadır.

Değerlendirmeler/Test-Envanter uygulamaları;

        Rehberlik servisi olarak öğrenciler için sene içerisinde çeşitli test ve envanterlerin yardımıyla kişisel ve sosyal gelişim değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu değerlendirme, ilgili psikolojik danışman tarafından farklı alanlarda öğrencinin geldiği gelişimsel noktaları belirtmek amacıyla kullanılmaktadır.

Veli Rehberliği

        Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir.

Son Twitler