Birikim

Menü

Arama

Duyurular

SOSYAL BİLGİLER

         Türkiye’de, eğitim faaliyetleri içerisinde Sosyal Bilgiler Öğretimi alanında son yıllarda hızlı ve etkili bir çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar sosyal bilgiler öğretimini güçlendirdiği gibi, sosyal bilgiler öğretiminin bilinen anlamlarının dışında farklı anlamlara sahip olduğu ve üzerinde hassaslıkla durulması gereken bir alan olduğu da ortaya çıkmıştır. Sosyal bilgilerin sosyal bilimler disiplinlerinin yanında diğer fen ve sağlık bilimleri alanları ile de ilişkilendirilme yapılabilme özelliği de göz ardı edilmemelidir.Sosyal bilgiler açısından, öğrenci, birey ya da en genel anlamda insanı ilgilendiren her konunun sosyal bilgiler içerisinde değerlendirilmesi gerektiği söylenebilir

         Birikim Okulları olarak öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlamayı amaç edindiğimiz için sosyal bilgiler dersinde yeni yaklaşımlarla öğrencilerimize katkı sağlanmaya çalışılmaktayız.Okullarımızda Sosyal Bilgiler eğitimi geleneksel öğretim ve ezber anlayışından uzak,öğrencilerimize olumlu bir hayat görüşü geliştirme vetoplumca beklenen ve ihtiyaç duyulan tavırları geliştirme amacıyla gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak için verilmektedir.

         Geçmişimizi anlamadan bugünümüzü sağlıklı değerlendiremeyeceğimizi,kaynaklarımızın farkında olmadan geleceğe güvenle bakamayacağımızı ve haklarımızın farkında olmadan kendimizi iyi ifade edemeyeceğimizi sosyal bilgiler dersinde öğrencilerimize kazandırmaya çalışmaktayız.

         Zengin içerik ve görsel materyallerle zenginleştirerek işlediğimiz sosyal bilgiler dersinin öğrencilerimizin gözünde daha anlamlı hale gelip verimli olabilmesi için örnek olay,anoloji,tarihi hikaye anlatımı,sözlü tarih çalışmaları ve müze gezisi gibi yöntem ve aktivitelerden faydalanmaktayız.

         Sosyal Bilgiler öğretiminin dışında öğrencilerimizin sosyal bilimlere genel birbakış açısı kazandırabilmek için okulumuzda İbni HaldunSosyal Bilimler Kulübü kurulmuştur.Bu kulübün amacı Sosyal Bilimler alanında ilerlemek isteyen öğrencilerin kendilerini geliştirebilmelerini sağlamaktır. Sosyal Bilimlerin dünya politikalarına nasıl yön verdiği konusunda öğrencilerin bilinçlenmesine çalışılır.

         Öğrenciler tarafından Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji alanlarında araştırmalar yaparlar. Yıl boyunca kulüp çalışmaları sırasında öğrencilerin araştırmalarında geldikleri durum takip edilir. Ayrıca kulübümüzün etkin rol oynadığı bir çalışmada, Her Şeyi Merkezinde Bırak! Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumudur.Merkez Efendinin “Hiçbir şeyi değiştirmez her şeyi merkezinde bırakırdım! çağrısına uyarak ve kendi değerlerimiz ,kendi bilim telakkimiz,kendi eğitim ve öğretim anlayışımızın geleceğimiz için Sosyal Bilimler üretebilecek zenginlikte olduğunun idrakinde olarak sosyal bilimleri yeniden düşünmeyi ve tasarlamayı amaçlıyoruz.Bu nedenle ortaokul öğrencilerimiz ile Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumunu düzenliyoruz.

FAALİYETLERİMİZ

SOSYAL ETKİNLİKLER (OKUL İÇİ - TEMALI)
- Kuruluş filminin izlenmesi- 7. Sınıflar
- Sahibini Arayan Madalya filminin izlenmesi- 8. Sınıflar
- Sarı Zeybek adlı belgesel film izlenmesi 8.Sınıf
- İstanbulun kurtuluşu pano hazırlığı- 7.Sınıf
- Mustafa adlı belgesel filmin izlenmesi – 8.Sınıf

SOSYAL ETKİNLİKLER (OKUL DIŞI - TEMALI)
- Miniatürk Gezisi-5.Sınıf
- Panorama Gezisi- 5.sınıf
- Türk ve İslam Eserleri Müzesi Gezisi – 6.Sınıf
- Yıldız ve Dolmabahçe Sarayı Gezileri – 8.Sınıf
- Topkapı Sarayı Gezisi - 7. Sınıf
- İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Gezisi – 7.Sınıf
- Baraj Gezisi – 6.Sınıf

SOSYAL ETKİNLİKLER (OKUL İÇİ - SERBEST)
- İnsan Hakları Haftası Etkinliği
- İstanbulun Fethi Etkinliği
- Çanakkale Zaferi kutlamaları

Son Twitler