Birikim

Menü

Arama

Duyurular

MERKEZİ SINAVLARA HAZIRLIK

8. SINIFLAR MERKEZİ SINAVLAR (TEOG) VE 12. SINIFLAR YGS-LYS HAZIRLIK SÜREÇLERİ

         Okullarımızda 8. Sınıflarda Merkezi Sınavlar (TEOG) ve 12. Sınıflar YGS-LYS için hazırlık programı uygulanır. Programlar rehber öğretmenler ve sınıf danışman öğretmenleri tarafından aşağıda belirtilen temel ilkeler doğrultusunda yürütülür ve müdür yardımcıları tarafından takip edilir

   • Rehberlik sistemi
      - Rehber öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize ve velilerimize sınav sitemi, sınav kaygısı, verimli ders çalışma, aile içi iletişim, motivasyon gibi seminerler verilerek öğrenciler sınav hazırlık süreçlerinde desteklenir.

      - Rehber öğretmenlerimiz yıl boyunca 8 ve 12. Sınıftaki öğrencilerimizi hem ders başarısı hem de duygusal süreçleri açısından takip ederek öğrencilere, öğretmenlere veya velilere gerekli hususlarda geribildirim verir.

      - Rehber öğretmenlerimiz çeşitli tanıma tekniklerini de kullanarak öğrencilerimize kariyer planlamasında rehberlik eder.

 • Danışman öğretmenlik
      - 8 ve 12. Sınıflardaki tüm öğrencilerimiz sınıf öğretmenleri (danışman öğretmenleri) tarafından aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde takip edilir.

           Öğrencilerimizin okul dışındaki çalışma ortamlarının ve eğitim yaşantılarının takibi

           Sınava hazırlık amaçlı yardımcı kaynakların takip ve kontrolü

           Konu eksiklerinin tespiti ve etüt çalışmalarına yönlendirme

           Grup çalışmaları ve etkinliklerin organizasyonu

           Ders Takviye ve Etüt Çalışmaları

 • Etütler
      - Etütler, hafta içi 16.30 ile 17.30 saatleri arasında bireysel ya da grup etüdü şeklinde düzenlenir.

      - Etütlerde öğrencilerin konu eksiklerini gidemeye yönelik dersler ve tekrar çalışmaları yapılarak öğrencilerin sınavlara hazırlanması sağlanır

 • Deneme Sınavları ve Testler
      - 8. Sınıf Merkezi Sınavlar ve 12. Sınıf YGS-LYS deneme sınavları sene başında belirlenen tarihlerde uygulanır.

      - Sınava hazırlık kapsamında yer alan derslerden sonra konu testleri ya da soru bankalarındaki testlerin çözülmesi yoluyla öğrencilerin sınav performansı artırılır.

Son Twitler