Birikim

Menü

Arama

Duyurular

TÜRKÇE ZÜMRESİ AKADEMİK BİRİMLER YAZISI

         Birikim Okulları’nda Türkçe dersi, öğrencilerimize Türk dilini sevdirerek kurallarını sezdirmeyi, öğrencilerimizi Türkçeyi bilinçle, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmeyi, dinleme, okuma alışkanlık ve zevkini kazandırmayı amaç edinmektedir.

         Yine Türkçe dersiyle öğrencilerimizin estetik duygularının gelişmesine yardımcı olmak, onlara görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini düşündüklerini söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma bece­ri ve alışkanlığını kazandır­mak, öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek en temel hedefimizdir. Çeşitli ders etkinlikleri ile öğrencilerimizde bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve üretici düşünme becerisini geliştirmek, böylece onlara önce çevresindeki sonra yurtta ve dünyadaki gelişmelerin farkına varabilecek duyarlılık kazandırmak önceliklerimiz arasındadır.

         Yine ana dili öğretimiyle öğrencilerimizin milli kültürümüzü ve evrensel değerleri tanıması hedef edinilmiştir. Kısacası Türkçe dersi doğru anlayan, doğru düşünen, çözümleme yapabilen, karar veren, seçim yapan, en güzel biçimde kendisini ifade eden, estetik beğeniye sahip çevresine, ülkesine ve insanlığın problemlerine duyarlı kendi ayakları üzerinde durabilecek kişilikler geliştirmeyi hedeflemektedir.

         Türkçe dersi beceri kazandırmaya yönelik etkinlikler bütünüdür. Dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini edinmiş duyarlı okurlar yetiştirmek için derslerimizde çeşitli etkinlikler yapmaktayız. Bu temel becerileri pekiştirmek için derslerimizde bilgi edinmeye dayalı süreçleri tamamladıktan sonra Türkçenin anlatım gücünü ve güzelliğini yansıtan çeşitli türlerdeki metinlerle öğrencilerimizin karşılaşmalarını sağlamaktayız. Öğrencilerimizin nitelikli metinlerle iletişim kurmaları neticesinde hem dilin anlatım inceliklerini kavramaya başlamalarını hem de doğru ve özenli kullanımlara öykünmeye başlamalarını hedeflemekteyiz.

         Türkçe dersi bir bilgi dersi değil, daha çok bir ifade ve beceri dersidir. Öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirmek için ezbercilikten kaçınarak konularımıza uygun özgün ders sunumları hazırlamaktayız. Bu sunumlarla ders içeriklerini bireysel farklılıklara ve çeşitli öğrenme stillerine göre zenginleştirmeyi amaçlamaktayız.

         Birikim Okulları Türkçe Zümresi olarak Türkçe öğretimini yalnızca ders saatlerinde gerçekleştirilen bir öğretim olarak düşünmüyoruz ve öğrencilerimize dil bilinci ve duyarlılığı kazandırmak için sene boyunca aşağıdaki etkinlikleri gerçekleştiriyoruz:

SOSYAL ETKİNLİKLERİMİZ

(OKUL İÇİ - TEMALI)
“Türkçe Birikimim Çalışması ” ( 5,6,7.ve 8. sınıflar )
Sınıf İçi Münazara Etkinliği ( 7. Sınıflar)
Kitap Tanıtımı Sunumu (5, 6, 7. ve 8. sınıflar)
Kısa Film Senaryoları İçin Taslak Çalışması ( 5,6. 7. ve 8. sınıflar )
Şiir Okuma Yarışması ( 5, 6, 7.ve 8. sınıflar )
İstiklal Marşı Okuma Yarışması( 5, 6, 7.ve 8. sınıflar )
'Türkçe Birikimim Kelime - Deyim- Atasözü Yarışması' ( 5,6,7,sınıflar)
Gözlem ve Betimleme Çalışmaları ( 7. Sınıflar)
Drama Etkinlikleri(5,6,7.ve 8. sınıflar)

SOSYAL ETKİNLİKLER

(OKUL DIŞI )
TÜYAP Kitap Fuarı Ziyareti ( 7-8. sınıflar )
Sahaflar Gezisi ( 6. sınıflar)
Açık Havada Kahvaltı ve Okuma Etkinliği (5.Sınıflar)

         Derslerimizin ve sosyal etkinliklerimizin yanında kulüp çalışmaları öğrencilerimize ilgi duydukları alanlarda ileri düzeyde beceriler kazandırmayı amaçlamaktayız. Her sene farklı bir ön isim verdiğimiz Edebiyat Kulübümüz bu sene Cahit Zarifoğlu Edebiyat Kulübü olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

         Kulübümüzün temel amacı yerel ve evrensel edebiyat ürünlerini tanımak, tanıtmak ve edebiyat insanları yetiştirmektir. Okumayı seven, fikir ve düşünce üretebilen, fikir ve düşüncelerini edebi metinler yazarak aktarma becerisine sahip olan veya sahip olmak isteyen öğrencilerimiz kulübümüze katılırlar. Kulübümüzde Türk ve Dünya edebiyatına önemli katkılar yapmış, büyük edebiyatçıların eserleri incelenir. Öğrencilerimizin ilgi duydukları edebi sanat dalında yazma çalışmalarında bulunması sağlanır. Öğrenciler tarafından yapılan çalışmalara grup değerlendirmesi sonucunda son şekli verilir. Böylelikle öğrencilerin şair veya yazar kimliği geliştirmesine çalışılır. Üretilen eserler düzenlenen yarışmalara gönderilir; uygun yerlerde veya yöntemlerle (okul gazete ve dergileri gibi) okuyuculara (öğrenciler, veliler, öğretmenler) sunulur.

Son Twitler