Birikim

Menü

Arama

Duyurular

image

Güneşli Birikim Koleji

image
  info@birikim.k12.tr
  +9 (0212) 515 19 55
  +9 (0549) 781 67 87-88
  +9 (0212) 550 37 33 (fax)
  444 80 99
  Adres: Merkez Mah. Üsküp Cad. No:111 34212 Güneşli / İstanbul
Alternate Text

Hakkımızda

Okul Hayattır!’ düşüncesiyle çıktığımız bu yolda, Birikim Hayat Anaokulu olarak 19 yıllık tecrübemizi hızla değişen dünyanın ritmini yakalayan yenilikçi bakış açımız ile harmanlayıp, çocuklarımızın hem geçmişin birikiminden faydalanmasını hem de geleceğe yeni birikimler bırakmalarına destek olmak en önemli hedeflerimizdendir.

Okul öncesi dönemin insan gelişim süreçleri içindeki önemi bilen, bu süreçleri müm¬kün olan en verimli haliyle çocuklarımıza kazandırmaya çalışan bir anlayışla, onları zihinsel, sosyal ve fiziksel olarak hayata hazırlıyoruz. Çocuklarımızın zihinsel, sosyal ve fiziksel olarak olgunlaşmaları onların; kendisini tanıyan, kendisini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, özgüven duygusu gelişmiş, sos¬yal etkileşimi aktif, gelişmelere ve değişimlere ayak uydurabilen, öz bakım becerilerini kazanmış, problem çözme ve karar verebilme mekanizmaları gelişmiş bireyler olma¬ları açısından son derece gereklidir. Okul öncesi dönem işte bu yüzden çocuklarımız için hayati önem taşımaktadır.

Ahlak ve Maneviyat eğitimi misyonumuza göre yapılandırılmış; yeni öğretim yaklaşımlarına, güncel dile ve bilimsel düşünceye uygun olarak oluşturulmuş özgün bir eğitim programı olan ‘Kişilik Gelişimi’ ve ‘ Adab-ı Muaşeret’ Eğitim Programlarımızı Kur-an’ı Kerim, Sevgili Peygamberim ve Temel Dini Bilgiler dersleri ile zenginleştiriyoruz.

Kendi kültürümüz ve değerlerimizi temel alarak, sürekli gelişmekte olan, insanlığa faydalı dünya teknolojilerinin profesyonelce harmanlandığı ve bunların oyun çağın¬daki çocuklarımıza yine oyun oynayarak kazandırıldığı eğitim sistemimizde onlara; yaşamları boyunca üzerine kaliteli binalar inşa edebilecekleri sağlam bir zemin ve inşa becerisini kazandırmak bizim en & önemli işimizdir.

Alternate Text

Kişilik Gelişim Programı

Kişilik Gelişimi Programı Ahlak ve Maneviyat eğitimi misyonumuza göre yapılandırılmıştır. Kişilik Gelişimi programının amacı medyanın ve sosyal yapıdaki değişimin etkisiyle, geçmişinden ve değerlerinden, aile kültüründen ve medeniyet bilincinden uzaklaşmış öğrencilerimizin kendi öz değerlerini sadece söylem olarak değil; dil, düşünce, davranış ve eylem olarak sahiplenmelerini ve yaşamalarını sağlamaktadır. Kişilik Gelişimi Programı örtük olarak tüm eğitim süreçlerimizde uygulanmaktadır.


Adabımuaşeret Programı


Modernleşmenin etkisiyle sosyal hayatın olumsuz bir şekilde değişim göstermesi, insan olmanın inceliklerini bizlere unutturmaktadır. Bir arada yaşayabilmenin değerini yeni nesillere kazandırmayı amaçlayan adabımuaşeret programımız eğitim süreçlerimizde açık bir şekilde uygulanmaktadır. Bizi biz yapan değerleri çocuklarımıza hayata dokunma döneminde kazandırmak hedeflenmektedir.

Alternate Text

FEN ve DOĞA ETKİNLİKLERİ
OKUMA – YAZMAYA HAZIRLIK
TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ
DİKKAT GELİŞTİRİCİ ETKİNLİKLER
GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ
SAĞLIKLI YAŞAM ETKİNLİKLERİ
DRAMA
Alternate Text

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Tel: 444 80 99

Tel: 0212 515 19 55

GSM: 0549 781 67 87-88

Fax: 0212 550 37 33

ADRES: Merkez Mah. Üsküp Cad. No:111 34212 Güneşli / İstanbul

Güneşli Birikim Koleji Harita


Diğer Kolejlerimiz


Bizimle İletişime Geçebilirsiniz

*İş başvurusu yapmak için tıklayın...