BİRİKİM OKULLARI | Endemik Bitki Nedir?

Birikim Eğitim Kurumları
Endemik Bitki Nedir?
02.02.2021

 

Endemik Bitki Nedir?

Türkiye'de, yaklaşık 10.000 bitki türü yetişir. Bu bitki türlerinin yaklaşık 3.000'i ise Türkiye'ye endemiktir. Bu özelliği ile Türkiye, tüm Avrupa'dakinden daha fazla endemik bitki türüne sahiptir.

Bunun sebepleri arasında Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasındaki konumu, dağlık yapısı, üç iklimi birden barındırması ve sulak bir yerde bulunması sayılabilir.

Türkiye dünyadaki endemik bölgelerin en önemlileri arasında yer alır. En bilinen endemik tür liquidambar orientalis'dir

Endemik kelimesi Yunanca endomos (indigenous) kelimesinden gelir. Yerli, o yere ait demektir. Endemizm de bir bitki türünün o yere ait olması durumudur. Bir bitki, sınırları belli dar bir alanda yayılış gösterirse o bitkiye endemik bitki denir.

 

Endemik Bitki Çeşitleri

1. Paleoendemikler: sistematik olarak izole edilmiş taksonlardır. Olası atasal taksonlar ile ilişkileri kesilmiş, köken buldukları alanla ilişkileri kopmuştur.

2. Şizoendemikler: Ortak orjinli olup kardeş veya aynı ebeveynden ortaya çıkan taksonlardır. Zamanla yayılım alanları değişmiştir.

3. Patroendemikler: Kendileri diploid olup komşu bölgelere poliploidi yolu ile yeni taksonlar veren endemiklerdir.

4. Apoendemikler: Atasal bir taksondan oluşmuş endemiklerdir.

 

Türkiye’deki Bazı Endemik Bitki Türleri

Orkide, badem, kuşkonmaz, pancar, kiraz, nohut, keten, kekik, madımak, tere, armut, çavdar, çemen, üvez, adaçayı, safran, turp.