BİRİKİM OKULLARI | Rehberlik Hizmetleri Nasıl Başladı?

Birikim Eğitim Kurumları
Rehberlik Hizmetleri Nasıl Başladı?
10.02.2021

Frank Parsons ve Rehberlik Hizmetleri

Bugün ülkemizde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık olarak üniversitede eğitimi verilen bölümden mezun olanlar özellikle okul çağındaki bireylerin mental olarak gelişimlerine katkı sunmak amacıyla çalışmaktadır. Rehberlik hizmetleri olarak adlandırabileceğimiz ilk büro Frank Parsons tarafından 13 Ocak 1908 tarihinde Bostan’da açılmıştır. Parsons, iş yerlerindeki personel potansiyelinin yeterince kullanılmadığını ve bunun sebebinin de çalışanların rastgele seçilmiş olduğunu söyler. Bu sebeple işçileri onların yeteneklerine uygun meslek dallarına yönlendirmek için bir merkez açılması gerektiğini düşünür. Bostan’a gelen göçmen işçilerin hayat standardını yükselmek için çalışmalarda bulunan Agassiz Shaw ile fikirlerini paylaşan Franks Parsons ondan gerekli maddi desteği görerek dünyadaki ilk rehberlik hizmeti diyebileceğimiz kariyer danışmanlığı merkezini açar. Bu merkez ilk beş ayda 80 kişiye hizmet vermiştir.

Meslek Seçiminde Parsons’un 3 Aşamalı Modeli

  1. Danışanın kendi yetenek, ilgi, kişilik yapısı, kaynakları, sınırlılıkları ile diğer özelliklerini tanımasına yardım etmek.
  2. Danışanın mesleklerin gereklilikleri, çalışma koşulları, istihdam olanakları, yükselme olanakları, ücret durumu vb. hakkında bilgi sahibi olmasına destek olmak.
  3. Danışanın bireysel nitelikleri ile mesleki faktörleri birleştirerek kendisine en uygun seçimi yapmasına destek olmak.

Türkiye’de ilk defa Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagojik ve Özel Eğitim Bölümlerinde 1953-54 ders yılında ayrıca bir ders olarak okutulmuştur. Aynı yıl Amerikalı eğitim uzmanlarının girişimleri ile ölçme araçlarını geliştirmek üzere Talim ve Terbiye Dairesine bağlı Test ve Araştırma Bürosu kurulmuştur. 1955’te İstanbul ve 1956’da Ankara’daki pilot liselerin ders programları rehberliği esas alan bir anlayışla hazırlanmıştır. 1959’da İstanbul ve İzmir’de den başlayarak ve daha sonra tüm illerimizi kapsayacak olan Rehberlik ve Araştırma Merkezleri açılmıştır. Okullardaki rehberlik hizmetlerini gerçekleştirecek personelin yetiştirilme ve eğitim sürecine ilk olarak 1969’da başlanmıştır.

Okullarda rehberlik saati 1974 yılında toplanan 9. Millî Eğitim Şurasında alınan kararlar ile uygulanmaya başlanmıştır. Bugün Türkiye’de görev yapan binlerce Rehberlik ve Psikolojik Danışman öğretmen ile ülkemizin gençlerinin gelişimine katkı sunulmaktadır.

Kaynaklar: Gelişen İnsan Kaynakları Kariyer Gündemi, Doç. Dr. Metin PİŞKİN; www.pdr.gen.tr