BİRİKİM OKULLARI | Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun

Birikim Eğitim Kurumları
Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun
18.02.2021

Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında kutsal kabul edilen ilk Cuma gecesi Regaib Kandili’dir.

Regaip Kandili’ndeki “Regâip” kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğa-be", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir.

"Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir.

Osmanlı Padişahı II. Selim döneminde camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu gecelere kandil geceleri denilmiştir.

Regâib kelimesi Kuran'da “Regaib” şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kuran'da sekiz yerde geçmektedir.

Hazret-i Peygamber "Allah’ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan'a kavuştur." diye dua etmiştir.XX