Birikim Okulları | Birikim'de Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

Üniversal dönem olarak adlandırılır. Öğrenci bu dönemde üniversal eğitimin temellerini almaya ve üniversalleşmeye baslar. Yüksek eğitimin altyapısı oluşturulur. Esas olarak lisans eğitiminin kuluçka evresidir. Öğrenci burada düşünceleriyle özgür bir birey olarak görülür ve o şekilde değerlendirilir. Eğitim ortamı ise tartışma yöntemi için uygun olmalıdır.

Akademik Gelişim

"Fıtrattan Umrana" eğitim felsefesiyle oluşturduğumuz "Hayat Denge Modeli" eğitim programımızla öğrencilerimizin bilişsel becerilerini en üst seviyeye yükseltmelerini sağlıyoruz.

Öğrencilerimizin Akademik Gelişimlerine;

 • Ev Ödevi Sistemi
 • Ortak Yazılı Sistemi
 • Kitap Okuma Saatleri
 • Proje Tabanlı Öğrenme
 • Veli Akademisi Programı
 • Sınıf Danışmanlığı Sistemi
 • Geniş Yardımcı Kaynaklar
 • Danışmanlık ve Rehberlik Sistemi
 • Teknolojik Donanıma Sahip Sınıflar
 • Disiplinler Arası Öğrenme Yaklaşımı
 • Alanında Uzman Öğretmen Kadrosu
 • Veli Toplantıları ve Veli Görüşmeleri
 • Üst Düzey Düşünme Becerileri Eğitimi
 • Öğrenme Stillerine Dayalı Öğrenme Modeli ile katkı sunuyoruz.
Sosyal Gelişim

Geniş içeriğe sahip sosyal etkinliklerimizle öğrencilerimize kendilerini ifade etme, yeteneklerini ortaya çıkarma, bu yetenekleri uygulama ve bu sayede daha mutlu olma imkânı sağlıyoruz.

Öğrencilerimizin Sosyal Gelişimlerine;

 • Drama
 • Fidan Dikimi
 • Bahar Senliği
 • Kitap Fuarları
 • Şiir Aksamları
 • Proje Üretimi
 • Görsel Sanatlar
 • Birikimli Kulüpler
 • Tiyatro, Sinema, Konser
 • İzdüşüm Resim Yarışması
 • Düş Gölgesi Kısa Film Yarışması
 • Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu gibi etkinlikler ile katkı sunuyoruz.
Manevi Gelişim

Öğrencilerimizin Akademik ve Sosyal Gelişimlerine katkı sunarken onları inançlarına bağlı ve bu bağlılığın gereklerini yerine getiren; gelenek ve kültürüne sahip çıkan; vatanını, bayrağını, milletini seven, bu değerleri yasayıp geliştiren nesiller olarak yetiştiriyoruz.

Öğrencilerimizin Manevi Gelişimlerine;

 • Estetik Eğitimi
 • Kitap Okuma Grupları
 • Kişilik Gelişimi Programı
 • Adabımuaşeret Eğitimi
 • Güzel Dinim İslam Konuşmaları
 • Hayâ Sahibi Bir Nesil Etkinlikleri
 • Kur'an-ı Kerim, İlmihal, Akaid ve Siyer Dersleri ile katkı sunuyoruz.