Birikim Okulları | Birikim'de Anaokulu

Anaokulu

İnsan hayatının sosyalleşme alanındaki en önemli dönemi olarak adlandırılır. İnsan kişiliğinin %80’i bu dönemde oluşur. Çocuk bu dönemde hayata dair ne varsa onunla tanışmalıdır. Bu nedenle Hayata Dokunma Dönemi olarak da adlandırılır. Öğrencinin devam eden eğitim hayatının temelleri bu dönemde oluşur.

Fıtrat: İnsana yaratılışta verilen özellikleri korumak.
Denge: Adaleti bir yaşam biçimi hâline getirmek. Hayatı erdemli yaşamak.
İhsan: Allah’ı her an görüyormuş gibi yaşamak.
Umran: Ibn Haldun’a göre “toplumsal hayatta, ekonomik hayatta, sanatta ve aynı zamanda ilmin gelişiminde en ileri seviyeye ulaşmak.” anlamına gelir.

Akademik Gelişim (Bilişsel)
Bilgiye ulaşmak zihinsel süreçlerin etkili kullanılması ile mümkündür. Biz çocuklarımızın biricikliğini önemsiyor, yaşam becerilerini geliştiriyoruz. Rekabetten uzak ortamlarda kendisini gerçekleştirmesini sağlıyoruz.

Manevi Gelişim (Duyusal)
İnsan yaratılmışların en değerlisidir. İnsanın kendi varlığını onurlu bir şekilde sürdürebilmesi içselleştirilmiş bir eğitimle mümkündür. Biz; Kişilik Gelişimi, Estetik Eğitimi, Adabımuaşeret, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi programları ile çocuklarımızın gelecekte sağlıklı düşünebilen ve doğru kararlar alabilen bireyler olmasına katkı sunuyoruz.

Sosyal Gelişim
İnsan bir toplumda doğar. İnsan yaşadığı topluma uyum sağlayabilme ve onu değiştirebilme potansiyeline sahiptir. Biz kulüplerimizle, gezilerimizle, sosyal sorumluluk projelerimizle çocuğun çevresini tanımasına ve iletişim becerilerini geliştirmesine uygun ortamlar hazırlıyoruz.

Hayata Dair Ne Varsa Anaokulumuzda

 • Hayat Denge Modeli
 • Görsel Algı ve Dikkat Geliştirici Etkinlikler
 • Düşünme Becerilerini Geliştirici Etkinlikler
 • Matematik ve Çizgi Çalışmaları
 • İngilizce Eğitimi
 • Kur’an-ı Kerim ve Siyer dersleri
 • Sinema ve Tiyatro etkinlikleri
 • İngilizce Tiyatro ve İngilizce Masal Atölyesi etkinlikleri
 • Hayvanat Bahçesi ve Akvaryum Gezileri
 • Gökbilim Merkezi ve Müze Ziyaretleri
 • Fabrika Gezileri
 • Bilim Etkinlikleri
 • Çömlek Yapımı etkinliği
 • At Binme, Jimnastik, Yüzme Gibi Sportif Faaliyetler
 • Kütüphane Gezileri
 • Uçurtma Şenliği
 • Trafik Eğitim Parkuru Etkinliği
 • Adabımuaşeret Programı
 • Kişilik Gelişimi Programı
 • Öğrenme Stillerine Dayalı Öğrenme Modeli
 • Disiplinlerarası Öğrenme Yaklaşımı
 • Rehberlik Hizmetleri