Birikim Okulları | Birikim'de İlkokul

İlkokul

Ortak dil oluşturma dönemi olarak adlandırılır. Öğrenci için eğitim süreçlerinde karşılaşacağı alanlarla ilgili bir dil oluşturulması gerekir. Bu dil, aynı zamanda bütün öğrenci ve öğretmenler için sorunsuz, anlaşılır, açık ve ortak bir dil olmalıdır.

Öğrenme Stillerine Dayalı Öğrenme Modeli

Bireyin fiziksel, bilişsel veya duyuşsal olarak göstermiş olduğu farklılıkların, tüm hayat sürecini etkilemekle birlikte öğrenme ile ilgili süreçleri de etkilediği bilinmektedir. Öğrenmeyi yönlendiren fiziksel yapılar her birey için değişebilen süreçlerin oluşmasına yol açtığından öğrenme süreci de tüm bireyler için aynı değildir. Aynı olgu ve olaylar içselleştirilerek öğrenilirken, aynı ortam ve zamanda her bireyin yaklaşımı farklı olabilmektedir. Öğrenmedeki bireysel farklılıklar, yani öğrenenlerin bilişsel davranış biçimleri, yaklaşımları, zihinlerini kullanış biçimlerindeki farklılıklar, algılama, bilgi işleme, düşünme ve öğrenme stilleri gibi başlıklar altında ele alınmaktadır.

Sabah Olsa da Okula Gitsek

 • Öğrenme Stillerine Dayalı Öğrenme modeli
 • Disiplinlerarası Öğrenme Yaklaşımı
 • Rehberlik Hizmetleri
 • Okuma Saatleri
 • Birikim Yayınları Fasikülleri
 • Fen Laboratuvarı
 • Bilgisayar Laboratuvarı
 • Akıl ve Zeka Oyunları
 • Kulüp Çalışmaları
 • Birebir Etüt Desteği
 • Kur’an-ı Kerim ve Siyer Dersleri
 • Veli Akademisi Çalışmaları
 • İngilizce Eğitimi
 • İngilizce Tiyatro ve İngilizce Masal Atölyesi Etkinlikleri
 • Break-Time Etkinlikleri
 • Green Bag Etkinlikleri
 • Fun Math Etkinlikleri
 • The Voice of Birikim Kids Etkinliği
 • Fun Day Etkinliği
 • Spelling Bee Etkinliği
 • Tabiatta Bir Gün etkinliği
 • Sinema ve Tiyatro Etkinliği
 • Bilim Etkinliği
 • Trafik Eğitim Merkezi Ziyareti
 • Gurme etkinliği
 • Hayvanat bahçesi ve akvaryum gezileri
 • Fabrika gezileri
 • Gökbilim merkezi ve müze ziyaretleri
 • Veli Kahvaltısı Etkinlikleri
 • Postane, İtfaiye ve Huzurevi Ziyaretleri
 • Atık Maddeleri Değerlendiriyorum Etkinliği
 • At Binme
 • Cam Ocağı Atölyesi
 • Bahar Şenliği
 • Veli Ziyaretleri
 • Yardım Kermesleri
 • Tarihi Cami Ziyaretleri
 • Ramazan Programı
 • Yetim Kardeşim Çalışması