BİRİKİM OKULLARI | Fatih Sultan Mehmet

Birikim Eğitim Kurumları
Fatih Sultan Mehmet
12.02.2021

Fatih Sultan Mehmet

1432: 2. Murat’ın oğlu olan 2. Mehmet 30 Mart’ta Edirne’de doğdu.

1443: İki lalası Kassabzade Mahmud ve Nişancı İbrahim ile Edirne’den Manisa’ya vali gönderildi. Aynı yılın sonlarında ağabeyi Amasya valisi şehzade Alaeddin Ali Çelebi’nin vefatı üzerine tahtın tek varisi durumuna geldi.

1444: Babası Sultan 2. Murat’ın isteğiyle 12 yaşında tahta çıkan 2. Mehmet, içeride ve dışarıda yaşanan buhranlar sebebiyle ancak 2 yıl tahtta kaldı.

1451: Tahtı 1446’da babasından devralan 2. Mehmet, 19 yaşına geldiğinde yeniden tahta çıktı.

1453: 2. Mehmet, henüz 21 yaşındayken uzun yüzyıllar boyu ele geçirilemeyen Bizans’ın elindeki İstanbul’u 54 günlük bir kuşatmanın ardından fethederek “Fatih” unvanını aldı. Fetih sırasında gemileri karadan yürütüp Haliç’e indirerek savaşın seyrini değiştiren Fatih Sultan Mehmet, bu fetihle Orta Çağ’ı kapatıp Yeni Çağ’ı açtı.

1461: Trabzon Rum İmparatorluğunun varlığına son verdi.

1462: Rumeli seferine çıkarak Eflak’ı Osmanlı Devleti’ne bağladı.

1463: Bosna’yı tamamen ele geçirdi.

1481: Fatih Sultan Mehmet, Anadolu’ya çıktığı sefer sırasında 3 Mayıs’ta Gebze yakınlarında Hünkar Çayırı’nda vefat etti. Naaşı, kendi adını taşıyan Fatih Camii türbesine defnedildi.