BİRİKİM OKULLARI | Yunus Emre

Birikim Eğitim Kurumları
Yunus Emre
12.02.2021

Yunus Emre

Yunus Emre, 1238 senesinde Eskişehir'in Sivrihisar beldesinde dünyaya geldi. Doğduğu dönem Anadolu'da düzenin bozulduğu, Moğol akınlarının Türk yerleşkelerini tehdit ettiği, kıtlık-kuraklık gibi pek çok doğal afetin yaşandığı bir zamandır.

Bu olaylar Yunus Emre'nin hayata bakış açısına yansımıştır. Yunus'un okuryazarlığına dair kesin bir bilgi bulunamamıştır. Kendisi Taptuk Emre'nin dervişidir ve hayatının bir kısmını Hacı Bektaşi Veli'nin yanında geçirmiştir.

Yunus Emre, 1321'de hayata gözlerini yumdu. Mezarının yeri kesin olarak bilinmemektedir.

Sanat yaşamında halka, açık bir dille hitap etmiştir. Türkçeyi çok güzel kullanmıştır. Bu da Yunus Emre'nin her zaman okunup anlaşılmasında büyük rol oynamıştır. Yunus'un şiirleri tasavvuf ağırlıklıdır.

''Yaratılanı sevdik, yaratandan ötürü'' diyerek hoşgörünün önemini vurgulamıştır. Yunus Emre halk tarafından oldukça sevilmiştir. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden adına anıt mezarlar yaptırılmıştır. Aruz ölçüsü ile de şiirler yazmıştır. Yunus Emre'nin “Risalettün- Nushiyye” ve “Divan” olmak üzere iki eseri bulunmaktadır.

Biz gelmedik dava için,

Bizim işimiz sevda için,

Dostun evi gönüllerdir,

Gönüller yapmaya geldik.