Birikim Okulları | Hakkımızda | Yönetim Kadromuz
 
Responsive image
Yunus GENÇ
Birikim Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
 
1978 yılında Diyarbakır'da doğdu.
Selçuk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü'nden 2000 yılında mezun oldu. 2012 yılında Toros Üniversitesi İşletme Ekonomisi dalında yüksek lisans yaptı.
2012 yılından beri İstanbul'da ikamet eden GENÇ, özel bir şirkette yöneticilik yapmaktadır. Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği'nde çeşitli görevlerde çalışmalarını sürdürmektedir.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.

 
Responsive image
Ali İhsan GÜNDOĞDU
Birikim Okulları Yönetim Kurulu Üyesi
 
1972 yılında Rize’de doğdu.
İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesinden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. Ardından Sakarya Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Yapı Ana Bilim Dalından Yüksek Mühendis Ünvanı aldı.
Prof.Dr.Necmettin ERBAKAN’ın Başbakanlığı döneminde Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü ve SATEG (Başbakanlık Strateji Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Başmüşavirliği) bünyesinde çalıştı. 2001 yılında kamudan ayrılarak özel sektöre geçti. Halen Yönetim kurulu başkanı olduğu firmalarda ticari faaliyetlerini sürdürmektedir.
2002-2006 yılları arasında özel bir öğretim kurumunda kurucu temsilciliği yapan GÜNDOĞDU; Milli Gençlik Vakfı, Yeşilay ve Türkiye Wushu Federasyonu'nda farklı bir çok görevde bulundu. Halen YENİAD, İKEV, Kızılay ve Rizeliler Derneği'nde yönetici olarak devam etmektedir.
Evli ve 3 çocuk babasıdır.

 
Responsive image
Av. Dr. Mustafa Halit KORKUSUZ
Genel Müdür
 
1987 yılında İzmir’de doğdu.
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2009 yılında mezun oldu. Akabinde Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Özel Hukuk” alanında yüksek lisans, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Özel Hukuk” alanında da doktorasını tamamladı.
“Nükleer Santral İşletenin Hukuki Sorumluluğu”, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Hizmet Sözleşmelerinin Sona Ermesi ve 4857 Sayılı İş Kanununa Tabi İşçilere Etkisi”, “Avukatlık Hukukuna Giriş (Prof. Dr. M. Refik Korkusuz İle Ortak yayın)”, “Avukatlık ve Noterlik Hukuku (Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ ile ortak yayın)” ve “Hukuk Başlangıcı” olmak üzere 5 akademik kitabı bulunan Korkusuz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Hukuk Bilimleri Ana Bilim Dalında “Dr. Öğretim Üyesi” olarak çalışmıştır.
Anadolu Gençlik Derneği ve Hukukçular Derneği’nde yönetim kademesinde aktif görevlerde bulunan Dr. Korkusuz, Birikim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekiliği ve Birikim Okulları Genel Müdürlüğü görevini birlikte yürütmektedir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

 
Responsive image
Salih EREN
Eğitim Müdürü
 
1977 yılı Bayburt doğumludur.
Lisans eğitimini Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde, Yüksek Lisans Eğitimini ise Yeditepe Üniversitesi'nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında tamamlayan EREN, Marmara Üniversitesi / İSZU ortaklığında Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında doktora eğitimine devam etmektedir.
2004 yılında Sınıf Öğretmeni olarak Birikim Okulları'nda göreve başlayan Eren, halen Eğitim Müdürü görevini sürdürmektedir.
Evli ve 4 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

 
Responsive image
Adem DOĞAN
Kayıt Koordinasyon Müdürü
 
1973 yılı Isparta doğumludur.
Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde yapan DOĞAN, yüksek lisans eğitimini İstanbul Beykent Üniversitesinde tamamladı.
 Üniversite hayatında ve sonrasında çeşitlik dernek ve STK’larda üye ve yönetici olarak görev yaptı. Halen Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği'nde başkan yardımcısıdır. 1996 yılında Birikim Eğitim Kurumları'nın ilk kuruluşunda yer aldı ve bugüne kadar kurumda; müdür, koordinatör, genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Halen Kayıt ve Koordinasyon Müdürü olarak görevini yürütmektedir.
Evli ve 2 çocuk babasıdır. 

 
Responsive image
Özkan TEKİN
Teknoloji Müdürü
 
1969 yılı Bursa doğumludur.
Lisans Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yapan TEKİN, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümünde Eğitim Felsefesi alanında Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.
1993 yılında Bilgisayar öğretmeni olarak iş hayatına başladı. 1996 - 1999 yılları arasında özel bir şirkette müdür olarak görev yaptı. 1999 yılında özel bir firmada bilgisayar programcılığı dersleri ve bilişim teknolojileri danışmanlık hizmeti verdi. Yine aynı yıl Birikim Eğitim Kurumları’nda Araştırma Planlama Geliştirme Uzmanı olarak göreve başladı. Kurum içerisinde çeşitli görevlerde bulunan TEKİN, halen Teknoloji ve Tahsilat Takip Müdürü görevini yürütmektedir.
Evli ve 4 çocuk babasıdır.