BİRİKİM OKULLARI
7. SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU PROGRAMI

1. Oturum


“NEZAKET”

 o  Akran Zorbalığına Karşı Bir Duruş:  Nezaket
 o  Toplu Taşıma Araçlarında Nezaket
 o  Dijital Nezaket
 o  Avm'ler ve Değişen Alışveriş Kültürü
 o  80'ler,90'lar,2000'lerde Değişen Komşuluk İlişkileri2. Oturum


“Kültür ve Medeniyet”

 o  İstanbullu Olmak
 o  Kültürel Kodlarımız ve Biz: "Hucurat Suresi'nin Adabımuaşeret Bağlamında İncelenmesi"
 o  Kültürel Renklerimizle Bir Arada Yaşamak
 o  Nezaket Kurallarının Osmanlı Mimarisine Yansıması
 o  Klasik Dönem Osmanlı Medreseleri Nezaket Kuralları ve Günümüz Okullarındaki Nezaket Kurallarının Karşılaştırılması
 o  İnfak Adabı3. Oturum


“Adabımuaşeret”

 o  Ergenlerin, Ailelerinin Verdikleri Adabımuaşeret Öğretilerini Algılama Düzeyleri
 o  Günlük Konuşma Dilinde Adab
 o  Spor ve Taraftar Ahlakı
 o  Kuşaklar Arası Ahde Vefa Algısındaki Değişim
 o  Köyden Kenten Göçte Adabımuaşeret ve Günlük Yaşamın Değişimi